Vdi tikrins, kaip vykdomas garantijų komandiruotiems darbuotojams įstatymas

Pagal ES teisės aktus ir Lietuvoje priimtą Garantijų komandiruotiems darbuotojams įstatymą, iš vienos valstybės narės komandiruotam į kitą valstybę narę darbuotojui laikinai dirbti, turi būti taikomos būtent toje šalyje, į kurią darbuotojas komandiruotas, nustatytos garantijos (dėl minimalaus darbo užmokesčio, darbo ir poilsio laiko, atostogų trukmės, darbo saugos).


 


Tačiau šių dokumentų garantijos taikomos ne visoms tarnybinėms komandiruotėms, o tik tada, kai darbuotojas siunčiamas laikinai dirbti kitos valstybės narės teritorijoje pagal sutartį dėl paslaugų teikimo ar darbų atlikimo, darbdavio sudarytą su toje valstybėje narėje veikiančiu užsakovu; darbdavio įmonės filiale, atstovybėje ar grupės įmonėje; kaip laikino įdarbinimo įmonės darbuotojas.


 


Be to, Lietuvos teisės aktai reikalauja, kad apie komandiruojamą į Lietuvą darbuotoją nustatyta tvarka būtų pranešta VDI teritoriniam skyriui, nurodant komandiruojamo darbuotojo darbo vietą, komandiruotės trukmę bei darbuotojui taikomas garantijas. Taigi, kartu bus tikrinama, ar tinkamai yra vykdomas šis reikalavimas, taip pat, ar darbuotojai iš trečiųjų šalių dirba legaliai – turi leidimą dirbti Lietuvoje.


 


Tikrinant įmones, siunčiančias laikinai dirbti darbuotojus iš Lietuvos įmonių, bus kreipiamas dėmesys, ar tinkamai su jais sudarytos darbo sutartys, įformintos komandiruotės bei mokami Vyriausybės nustatyto dydžio dienpinigiai.


 


Tikrinimai bus atliekami įmonėse, kurios atrinktos pagal VDI duomenų bazėje esančią informaciją apie komandiruotus į Lietuvą darbuotojus, Lietuvos darbo biržos pateiktą informaciją apie išduotus leidimus komandiruotiesiems iš užsienio dirbti Lietuvoje ir Sodros pateiktus duomenis apie iš Lietuvos komandiruotus darbuotojus.


 


Konkrečios įmonės tikrinti bus parenkamos remiantis Ūkio subjektų rizikingumo vertinimo metodika. Inspektoriai minėtas įmones tikrins pagal Garantijų komandiruotiems darbuotojams patikrinimų klausimyną, kurį galima rasti Valstybinės darbo inspekcijos interneto svetainėje, rubrikoje Veikla / Ūkio subjektų priežiūra / Įmonių tikrinimo klausimynai.


 


 


VDI nformacija


www.vdi.lt

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!