Pedagogų kvalifikacijos ir jų atestacijos klausimus šmm derins su profesine sąjunga

“ 115. Sukurti švietimo įstaigų vadovų ir pedagogų kvalifikacijos, veiklos vertinimo ir kvalifikacijos tobulinimo sistemą, užtikrinančią veiksmingą pagalbą mokiniui, mokytojui, mokyklai, grįstą ne formaliu kvalifikacijos patvirtinimu, o kompetencijų įgijimu, vertinimu ir pripažinimu.“ Ir „116. Parengti naujus mokytojų kvalifikacijos reikalavimus, atitinkančius Lietuvos respublikos švietimo įstatymo nuostatas ir kompetencijų vertinimo tendencijas Europoje.“


Įgyvendinama šias priemones ministerija nuosekliai peržiūri visą pedagogų rengimą, kvalifikaciją, atestaciją ir kvalifikacijos tobulinimą reglamentuojančius teisės aktus, todėl kai kurių teisės aktų projektų svarstymas šiuo metu yra pristabdytas.


ŠMM taip pat informuoja, jog baigiamojoje derinimo stadijoje yra kvalifikacinių reikalavimų mokytojams projektas, kuriam profesinės sąjungos esminių pastabų neturėjo. Mokytojų pagalbos mokiniui specialistų atestacijos nuostatų svarstymas šiuo metu pristabdytas, tačiau bus atnaujintas, pakoregavus projektą pagal viešuose svarstymuose išsakytas pastabas, o tada bus rengiamas dar vienas viešų svarstymų ir diskusijų ratas.


Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašo projektas yra parengtas ir artimiausiu metu bus skelbiamas viešiems svarstymams. Stebėdama abiejų projektų svarstymų situaciją, ŠMM spęs, ar reikalinga darbo grupė (ar grupės) dokumentų projektams tobulinti.


ŠMM savo laiške LŠPS dar karta patvirtino, kad jos pozicija yra aiški – visi teisės aktų projektai privalo būti derinami su socialiniais partneriais, todėl ŠMM tikisi, jog Lietuvos švietimo profesinė sąjunga kaip visuomet bus konstruktyvi ŠMM partnerė ir aktyviai dalyvaus visose diskusijose.


 


 


Šaltinis:


www.svietimoprofsajunga.lt

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!