Jonavos profesinių sąjungų susivienijimo pirmininke tapo birutė daškevičienė

Konferencijoje dalyvavo 27 delegatai iš įvairių Jonavoje įsikūrusių profesinių sąjungų, atstovaujantys skirtingas organizacijas: Jonavos suaugusiųjų švietimo centras,  Jonavos Jaunimo mokykla, Jonavos Darbininkų sąjunga, AB „Achema“ Darbininkų sąjunga,  AB „Achema“ fil.  „Achemos poliklinika“, UAB „Agrochema“, Achemos darbuotojų profesinė sąjunga, UAB „Achempak“, UAB „Jonavos paslaugos“, AB „Jonavos šilumos tnklai“, VšĮ „Jonavos ligoninė“, Jonavos rajono savivaldybės administracijos darbuotojų profesinė sąjunga, LDF „Kauno geležinkelininkų profesinė sąjunga“, taip pat savo apsilankymu susirinkusius pagerbė Jonavos rajono savivaldybės atstovai: meras Mindaugas Sinkevičius, bei vicemeras Vytautas Venckūnas. Apsilankė ir darbdavių organizacijų atstovai: Jonavos verslininkų darbdavių asociacijos pirmininkas Edmundas Gedvila ir  Alfonsas Meškauskas – Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų Jonavos atstovybės vadovas.


Pradžioje renginio Jonavos rajono savivaldybės meras Mindaugas Sinkevičius padėkojo už gražią iniciatyvą tęsti Jonavos susivienijimo veiklą. Palinkėjo sėkmės ir gerų rezultatų darbuose.


Konferencijos ataskaitinėje dalyje išklausyta JPSS pirmininkės Ritos Domarkienės veiklos ir finansinė ataskaita. Kuri buvo vienbalsiai visų delegatų patvirtinta.


Ataskaitos metu paskelbta, jog 2012 metų lapkričio mėnesį pasirašyta projekto „Trišalio bendradarbiavimo skatinimas Jonavos rajone“ finansavimo sutartis. Projekto vykdytojas yra Achemos darbuotojų profesinė sąjunga, partneriai – Jonavos rajono savivaldybė, Jonavos rajono verslo darbdavių asociacija ir Jonavos profesinių sąjungų susivienijimas. Šio projekto tikslas – suburti regione veikiančias profesines sąjungas ir darbdavių atstovus, įkurti trišalę tarybą prie Jonavos rajono savivaldybės bei pradėti derybas dėl teritorinės kolektyvinės sutarties.


Per 2013–2014 metus projekto rėmuose bus atliktas darbo santykių problemų Jonavos rajone tyrimas, esamos situacijos analizė, apklausti socialiniai partneriai, parengtos rekomendacijos. Vėliau numatoma surengti suinteresuotųjų pusių atstovų mokymus, gerosios patirties perėmimo stažuotes kituose šalies regionuose bei Norvegijoje, informacinius renginius. Na, ir pabaigoje bus įsteigtas Trišalio dialogo komitetas bei vykdomos pilotinės trišalės derybos, parengtas trišalės sutarties projektas.


Po ataskaitos patvirtinimo, konferencijos svečiai Vytautas Venckūnas, Edmundas Gedvila ir Alfonsas Meškauskas pasidžiaugė Jonavos profesinių sąjungų susivienijimo iniciatyva atnaujinti veiklą. Visi svečiai pastebėjo didžiausią profesinių sąjungų trūkumą tame, kad jos nėra vieningos ir nariai išsibarstę po daugelį mažų įmonių. Problemos sprendimas – visų profsąjungų jungimasis ir bendros veiklos vedimas. Palinkėjo sėkmės įgyvendinant numatytus tikslus.


Konferencijos pirmininkas susirinkusiems perskaitė Lietuvos Darbo federacijos, bei Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos sveikinimo laiškus. Kuriuose buvo rašoma, jog džiaugiamasi, vėl suaktyvėjusia Jonavos profesinių sąjungų veikla, bei linkima sėkmės.


Tvirtinant naująją įstatų redakciją, buvo nutarta dar kartą aptarti kelis įstatų punktus, kurie kėlė daugiausiai diskusijų ir nebuvo sutarta dėl  šių punktų galutinių formuluočių. Po neilgų diskusijų, delegatai balsavimo būdu, nusprendė jog nario mokesčio mokėjimo tvarką ir dydį susivienijime nustatinės taryba. Ataskaitinės konferencijos, bus organizuojamos ne rečiau kaip kas 2 metus, su galimybe, esant poreikiui, jas organizuoti dažniau.  Įstatuose, taip pat buvo įtvirtinta, jog nuo šiol susivienijimo veikloje, be balsavimo teisės galės dalyvauti, ne tik profesinės sąjungos, bet ir darbo tarybos.


Vėliau vyko pirmininko, pavaduotojo ir revizinės komisijos rinkimai. Jonavos profesinių sąjungų susivienijimo pirmininke vienbalsiai išrinkta Birutė Daškevičienė. Pirmininkės pavaduotoju išrinktas Juozas Adomaitis.


Jonavos profesinių sąjungų susivienijimas kviečia visas Jonavos mieste ir rajone veikiančias profesines sąjungas ir darbo tarybas, prisijungti prie bendros veiklos.


 


 


Jonavos profesinių sąjungų


susivienijimo informacija

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!