Radijo laida „nuo algos iki algos“

Laidoje dalyvauja:


Algirdas Kvedaravičius, Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos pirmininko pavaduotojas


Juozas Neverauskas, LPSK narės, Lietuvos pramonės profesinių sąjungų federacijos pirmininkas


Virginija Vilimienė, Naftininkų profesinės sąjungos pirmininkė


Ramūnas Bertulis, Naftininkų profesinės sąjungos teisininkas


 


Laidos tema:


Socialinio dialogo stiprinimas Lietuvoje – plėtra ir vykdymas.


Kolektyvinių derybų įtaka stiprinant socialinę partnerystę – darbuotojų ir darbdavių susitarimo ribos ir galimybės. Darbo užmokesčio sistema (įmonės kolektyvinės sutartys). Šiandienos tendencijos ir pokyčiai.


Socialinių partnerių interesų derinimas švietimas bei informavimas: profesinių sąjungų atsakas Europos Komisijos direktyvai, kuri, neva lengvintų privačių bendrovių atėjimą į viešąjį sektorių bei skatintų viešojo ir privačiojo sektorių partnerystę.


 


Laidos vedėjas – Česlovas Burba, Madona Lučkaitė Katalynienė


 


Laidos galima klausytis šia saityno prieiga:


http://www.lrt.lt/mediateka/tiesiogiai/lrtlt  


 


Klausimus galite pateikti šiais telefonų numeriais:


(8 5) 233 1012, (8 5) 233 1013.


 


Radijo laidos finansuojamos Europos socialinio fondo lėšomis.


 


Radijo laidų koordinatorė


Kristina Rozenbergaitė

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!