Restruktūrizacija: „atėjo laikas veikti“

Rezoliucija, parengta europarlamentaro Alejandro Cercas (Europos parlamento socialistų ir demokratų pažangiojo aljanso frakcija), buvo priimta Strasbūre didele balsų dauguma – 503 už, 107 prieš ir 72 susilaikė.


 


Mūsų grupei tai geras rezultatas. Tai suteikia viltį milijonams darbuotojų visoje Europoje, sakė Alejandro Cercas.


 


Restruktūrizavimas nėra naujas reiškinys Europoje, tačiau pastaraisiais metais jis įgijo naujų formų ir pasiekė visus ekonomikos sektorius Europoje. Per pastaruosius trejus metus, kiekvienai naujai sukurtai darbo vietai, dvi darbo vietos buvo prarastos.


 


Europa niekada nesiėmė įgyvendinti strategijos, kuria būtų siekiama spręsti šią, peržengiančią sienas, problemą. Atėjo laikas imtis veiksmų.  Mums reikia naujo Europos įstatymo. Tai vienintelis efektyvus sprendimas ir vienintelis būdas įveikti sunkumus, derinant skirtingas nacionalines sistemas.Socialinio dialogo stiprinimas yra labai svarbus, siekiant užtikrinti labiau socialiai atsakingą restruktūrizavimo strategiją. Išankstinis planavimas, darbuotojų mokymai, Europos fondų remiamos finansinės paramos sistemos sukūrimas ir socialinis dialogas su visomis suinteresuotomis pusėmis yra pagrindiniai veiksniai, padėsiantys pramonei spręsti globalizacijos, krizės ir technologinių pokyčių iššūkius. Mes turime veikti dabar, kad garantuotume didesnį teisingumą ir solidarumą tarp valstybių narių ir tarp darbuotojų.


 


 


Europos parlamento socialistų ir demokratų pažangiojo aljanso frakcijos spaudos pranešimas paruoštas pagal LMP informaciją

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!