Pasiekta pergalė – turkijos profesinių sąjungų lyderės išlaisvintos!

Moterys buvo suimtos 2012 m. vasario 13 dieną, kai posėdžio KESK būstinėje metu planavo Tarptautinės Moters dienos, Kovo 8-osios, paminėjimo programą bei veiksmų planą, kaip pasipriešinti Turkijos vyriausybės vykdomai politikai, pažeidžiančiai socialines teises ir ribojančiai profesinių sąjungų veiklą (daugiau informacijos apie tai (anglų k.): http://epsu.org/a/8996).


Tik tarptautinių profesinių sąjungų bei jų susivienijimų (EPSU, ETUC, ITUC ir kitų) “spaudimo” bei solidarumo dėka 6 iš 15 suimtųjų buvo paleistos už užstatą, o pirmojo teismo posėdžio moterų suėmimo byloje, įvykusio šių metų spalio 04 dieną, metu, pavyko pasiekti, kad bent 6 iš 9 tebekalėjusių profsąjungų atstovių būtų paleistos į laisvę. Deja, tąkart 3 moterys – Guler Elveren,Bedriye Yorgun ir Guldane Erdogan – ir toliau buvo paliktos kalėti.


Tačiau gruodžio 13 dienos teismo posėdžio metu, ne tik jos, bet ir visos vasario 13 dieną suimtos moterys buvo išteisintos.


Tai didelė pergalė ne tik KESK, bet ir visos Turkijos profesinėms sąjungoms, nes šioje šalyje profesinių sąjugų nariai ir lyderiai neretai persekiojami, suimami, jų veikla visaip ribojama, taip pažeidžiant jų teises ir laisves, numatytas Europos teisės aktuose bei tarptautinėse konvencijose ir chartijose.


Primename, kad lapkričio 29 dieną, Lietuvos pramonės profesinių sąjungų federacija, kartu su Lietuvos profesinių sąjungų konfederacija (LPSK) ir Lietuvos valstybės tarnautojų, biudžetinių ir viešųjų įstaigų darbuotojų profesinė sąjunga (LVTPS) solidarumo laišku, per Turkijos ambasadą Lietuvoje, kreipėsi į Turkijos Prezidentą Abdullah Gül, Premjerą Recep Tayyip Erdogan bei Turkijos teisingumo ministrą Sadullah Ergin, prašydami išlaisvinti tris suimtas Turkijos profesinių sąjungų atstoves.


Laiške Turkijos valdžios atstovų, be kita ko, prašoma, išlaisvinti suimtas moteris, nedelsiant užkirsti kelią Turkijos profesinių sąjungų ir jų narių persekiojimui, pradedant taikyti demokratinį požiūrį ir principus profesinių sąjungų judėjimo atžvilgiu.


Taip pat reikalaujama, kad Turkija, kuri siekia tapti Europos Sąjungos nare, laikytųsi pamatinių Europos ir tarptautinės teisės normų bei gerbtų tarptautinėse konvencijose ir chartijose, ypač Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje, Europos žmogaus teisių konvencijoje ir TDO Konvencijoje “Dėl asociacijų laisvės ir teisės jungtis į organizacijas”, išdėstytų principų.


Laiško kopija buvo išsiųsta ir EPSU generalinei sekretorei Carola’ai Fischbach-Pyttel, jos pavaduotojui Jan’ui Willem’ui Goudriaan’ui bei KESK būstinei Ankaroje.


 


Sveikiname Turkijos kolegas! 


Tikimės, kad šis teismo sprendimas atvers kelius ne deklaruojamai, bet tikrajai demokratijai Turkijoje.


Be to, ši pergalė – tai puikus įrodymas, kiek daug gali profesinių sąjungų solidarumas ir vienybė.


 


 


Lietuvos pramonės profesinių sąjungų


federacijos informacija


www.pramprof.lt

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!