Neeilinė lietuvos kelių ir autotransporto darbuotojų profsąjungų federacijos konferencija

Konferencijoje dalyvavo 12 profesinių sąjungų atstovai, svečio teisėmis atvyko LPSK pirmininko pavaduotojas Algirdas Kvedaravičius, Vairuotojų profesinės sąjungos pirmininkas Ramūnas Narbutas, bei nariai iš VPS. Išklausyta nuomonė dėl socialinio dialogo ir priimtas sprendimas dël susitarimo su UAB „TOKS“ kompanija sprendžiant autobusų vairuotojų problemas.


Pasveikinęs konferencijos dalyvius LKADPF pirmininkas Bronius Bučelis aptarė nuveiktus darbus ir ateities perspektyvas: 2012 m. balandžio 13 dieną  keturių metų kadencijai esu išrinktas Lietuvos kelių ir autotransporto darbuotojų profsąjungų federacijos pirmininku. Per tą laikotarpį įvyko 2 valdybos posėdžiai, kurių metų priimta 15 valdybos nutarimų. Svarbiausi nutarimai šie: į Lietuvos transporto darbuotojų profsąjungų federaciją priimta Nepriklausoma užmiesčio vairuotojų profsąjunga „Toks Kompanija“; patvirtinti etatinių Lietuvos kelių ir autotransporto darbuotojų  profsąjungos federacijos darbuotojų: pirmininko ir buhalterės–sekretorės pareiginiai nuostatai; atvirtintas kelionės lapas, nustatytas kuro normos limitas mėnesiui, valdybos struktūra, reprezentacinių lėšų limitas ketvirčiui, patvirtinta atstovė  LPSK  taryboje su balso teise, nuo Lietuvos kelių ir autotransporto  darbuotojų profsąjungų federacijos, ja paskirta UAB „Kautra“ profesinės sąjungos „Vairas“ pirmininkė Vida Žudikova; patvirtintas sąskrydžio, vykusio Marijampolės „Gintaro“  poilsiavietėje, 2012 m. birželio 22-24 dienomis finansavimas (valdybos posėdis 2012 m. gegužę), bet šiame sąskrydyje vangiai dalyvavo Lietuvos kelių ir autotransporto darbuotojų profsąjungų federacijos atstovai; patvirtinta atstovė į LPSK moterų centro tarybą, ja paskirta UAB „Busturas“ profesinės sąjungos pirmininkė Antanina Jasiulevičienė.


Per šį laikotarpį kreiptasi į seimo pirmininkę Ireną Degutienę dėl PVM lengvatos taikymo visuomeniniam  transportui ir tik po įvykusio mitingo prie LR Seimo ir vetavus Prezidentės dekretą, numatyta PVM lengvatą taikyti nuo 2013 m. sausio 1 dienos.


Kreiptasi į susisiekimo ministrą Egidijų Masiulį  dėl kurio normų skaičiavimo metodikos, gautas atsakymas iš susisiekimo ministerijos, kur nurodyta, kad iki šiol galioja įstatymas, patvirtintas 1995 metais spalio 12 dieną, įsakymo Nr. 405; be to, nurodė, kad iškilus nesutarimams, galima sudaryti komisiją įmonėje ir nustatyti kuro normas atsižvelgiant į komisijos siūlymus.


Raštu kreiptasi į LPSK pirmininką Artūrą  Černiauską, dėl tikslinio nario mokesčio, nes šiuo metu jis yra  443,10 lito, tikslinis nario mokestis mokamas už bendrų patalpų priežiūros išlaidas, jis susietas su MMA.


Lietuvos kelių ir autotransporto darbuotojų  profsąjungų federacija raštu kreipėsi į 5 transporto įmonių profesines sąjungas, siūlydama stoti į federaciją, bet sprendimo stoti nepareiškė, nei viena iš kviestų organizacijų.


Kreiptasi į VŠĮ Verslo ir vadybos akademijos vadovą dėl sutarties nuomos sutarties peržiūrėjimo, bet atsakymas negautas, iki 2013 metų rugsėjo pirmos galioja sena sutartis. Nuo 2012 m. rugsėjo 1 d. nuomos kaina – 2500 litų.


2012 metų rugpjūčio mėnesį kreiptasi į degalinių tinklus, dėl nuolaidų kurui, įvertinus visus pasiūlymus pasirašytas susitarimas su degalinių tinklu „Vakiol“, kurs suteikė 15 centų nuolaidą visų rūšių kurui.


Tikimės, kad tiksliai deklaruosite turimą organizacijose narių skaičių, kurį pateiksime LPSK ir nuo 2013 sausio 1 d. ir mokėsime už deklaruotą narių skaičių, šiuo metu deklaruota 1000 narių  ir nario mokestis sudaro 250 litų.


Norint konstruktyviai spręsti problemas įmonėse, 2012 m. spalio 3 d. pasirašytas susitarimas su Nepriklausomos užmiesčio vairuotojų profsąjungos „Toks Kompanija“, bei LPS „Solidarumas“ organizacija, kad būtų lengviau išspręsti įmonėje susidariusias problemas.


2012 m. spalio 16 d. kreipėsi Naujosios Akmenės profesinės sąjungos pirmininkė Janina Nemekšytė,  kad padėtume įkurti profesinę sąjungą  įmonėje UAB „Žemaitijos keliai“. Reaguodami  į prašymą įkūrėme Lietuvos kelių ir autotransporto darbuotojų profsąjungų federacijos filialą, kuriame yra 37 nariai, šiuo metu vyksta teisinis registravimas registrų centre.


Vilniaus viešasis transportas organizavo  streiką,  todėl Lietuvos kelių ir autotransporto darbuotojų profsąjungų federacija išsiuntė palaikymo raštą.


Gaila, bet Vilniaus viešojo transporto vadovai kreipėsi į Vilniaus apylinkės teismą ir teismas pripažino streiką neteisėtu. Lapkričio 26 dieną streiko sprendimą Vilniaus viešojo transporto darbuotojų profesinė sąjunga apskundė Vilniaus apygardos teismui, dėl priimto apylinkės teismo sprendimo.


Siūlau į LPSK jaunimo tarybą nuo Lietuvos kelių ir autotransporto darbuotojų profsąjungų federacijos atstovą, Vilių Žikaitį nuo UAB „Kauno autobusai“ darbininkų profesinės sąjungos.


Gaila, kad kartais profesinių sąjungų lyderiai neįvertiną  esamos situacijos ir jų pozicijas įmonėse stiprina  LPS „Solidarumo“ organizacijos. Kaip tik taip atsitiko UAB „Busturas“, kur konferencijos dalyviai patikėjo pasirašyti kolektyvinę sutartį  LPS „ Solidarumo“ organizacijai.


LPS „Solidarumas” dalyvauja projekte su „Linava“, kurios tikslas pasirašyti šakinę sutartį, bet manau, kad turi būti atsižvelgta ir į kitų  Lietuvos  transporto profsąjungų atstovų nuomonę.


Per šį trumpą laikotarpį, kai jūs patikėjote man vadovauti Lietuvos kelių ir autotransporto darbuotojų profsąjungų federacijai, atvirai prisiekiau sau, jus išjudinti ir įsigilinti į esamas problemas. Šioje neeilinėje konferencijoje norėčiau išgirsti ir jūsų nuomonę, kaip planuojame ateityje dirbti, kad pagerėtų ne tik darbuotojų padėtis, bet ir būtų sprendžiamos esamos problemos. Ateityje organizuosime valdybos posėdžius įmonėse, norėtume artimiau susipažinti su pirminių įmonių profsąjungų aktyvais, kad būtų aiškiau suvokiamos kiekvienos pirminės organizacijos problemos.


Linkiu tolerancijos, vienybės ir susiklausimo  stiprinant Lietuvos kelių ir autotransporto darbuotojų profsąjungų federaciją ir nuo mūsų sprendimų, bei pasiaukojimo žmonėms priklausys organizacijos stiprybė.


 

 


Bronius Bučelis


LKADPF pirmininkas

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!