Nedarbo išmokos perduodamos „sodrai”

Tai nutarė Seimas, trečiadienį priėmęs Valstybinio socialinio draudimo įstatymo pataisas ir jas lydinčius dokumentus.


 


Tikimasi, kad nedarbo socialinio draudimo išmokų skyrimą ir mokėjimą perdavus Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritoriniams skyriams sumažės Lietuvos darbo biržos administravimo sąnaudos, susijusios su nedarbo išmokų skyrimu ir mokėjimu. Sutaupytos lėšos galės būti panaudotos vykdant kitas su užimtumu susijusias funkcijas.


 


Manoma, kad, nedarbo socialinio draudimo išmokų skyrimą ir mokėjimą perdavus fondo valdybai, paprastesnė taps ir klientų aptarnavimo tvarka, bus pagerintas paslaugų prieinamumas ir pasiekiamumas. Įgyvendinus priimtus pakeitimus, bus sustiprintas fondo tarybos nepriklausomumas, socialinio draudimo įmokų mokėjimas bus dar labiau prieinamas, socialinio draudimo modelis taps skaidresnis.Įgyvendinant Valstybinio socialinio draudimo ir pensijų sistemos pertvarkos gairių įgyvendinimo priemonių planą, kuriame numatyta atskirti privalomąjį sveikatos draudimą nuo valstybinio socialinio draudimo, įtvirtintas teisinis reguliavimas, numatantis, kad sveikatos draudimas bus vykdomas Sveikatos draudimo įstatymo nustatyta tvarka, nors jis ir išliks viena iš socialinio draudimo rūšių.


 


Priimtomis pataisomis praplėstos Valstybinio socialinio draudimo fondo tarybos teisės ir funkcijos, sudarytos galimybės tarybai rengiant išvadas dėl Valstybinio socialinio draudimo ir pensijų sistemos pertvarkos eigos pasitelkti ekspertus ir atitinkamos srities žinovus. Nustatyta, kad fondo valdyba galės skolintis iš kredito įstaigų. Taip pat įtvirtintas priverstinis palūkanų išieškojimo mechanizmas. Įstatymų pataisomis sudaryta galimybė fiziniams ir juridiniams asmenims valstybinio socialinio draudimo įmokas mokėti ne tik per kredito įstaigas, bet ir per mokėjimo įstaigas.


 ELTA

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!