Žengtas istorinis žingsnis – įsteigta pramonės profesinių sąjungų federacija

Tą pačią dieną surengtas steigiamasis Lietuvos pramonės profesinių sąjungų federacijos suvažiavimas. Atviro balsavimo metu, naujajai organizacijai, vienijančiai beveik penkis tūkstančius narių, vadovauti  išrinktas Juozas Neverauskas.  


 


Chemijos pramonės ir Energetikos darbuotojų profesinių sąjungų federacijų pirmininkai Florijonas–Feliksas Buckus–Butkevičius ir Juozas Neverauskas pateikė abiejų organizacijų suvažiavimų (vykusių tą pačią dieną) sprendimus, jungiantis įsteigti Lietuvos pramonės profesinių sąjungų federaciją. Nutarimą vienbalsiai patvirtino ir steigiamojo suvažiavimo delegatai.


 


Padėkojęs už ilgametį, prasmingą ir pasiaukojamą darbą, LPSK pirmininkas A. Černiauskas, F. Buckui–Butkevičiui įteikė Auksinį LPSK ženklelį. 


 


Pasibaigus steigiamajam suvažiavimui, surengtas pirmasis naujai įkurtos federacijos posėdis. Naujojo pirmininko teikimu, pavaduotoja patvirtinta D. Jakutavičė, išrinkta dvylikos asmenų valdyba ir atstovai į LPSK tarybą.


 


 


SVEIKINAME IR LINKIME PRASMINGŲ DARBŲ!


 


 


 


LPSK informacija


www.lpsk.lt