Kad talka nevirstų tūkstantinėmis baudomis

Talka pirmiausia apibūdinama kaip savanoriška, telktinė pagalba. Tad vienas pagrindinių talką ir nelegalų darbą skiriančių požymių – neatlygintinas darbas. Talkininkams neturi būti mokamas iš anksto sutartas atlyginimas nei pinigais, nei materialinėmis vertybėmis (maisto produktais, daiktais ir pan.), išskyrus kai kurias išimtis dėl maitinimo ir apgyvendinimo. Bet koks kitas sutartinis atlyginimas (tarp jų – ir, pavyzdžiui, skolos įskaitymas) už atliktus darbus yra laikytinas darbo santykių požymiu.


 


Talka taip pat negali būti laikomi ilgalaikiai konkretūs tam tikros profesijos, kvalifikacijos darbai, dirbami nustatytu laiku, t.y., paklūstant darbo tvarkai. Tai – darbo santykių tarp darbdavio ir darbuotojo požymiai. Tokiu atveju jie turi būti tinkamai įforminti: sudaryta darbo sutartis ir apie ją pranešta Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai. Priešingu atveju tokie darbo santykiai yra laikomi nelegaliais.


 


Talkos darbų žemės ar namų ūkyje organizatorius visais atvejais gali būti tik fizinis asmuo. Darbus talkininkai turi atlikti kartu su talkos darbų organizatoriumi jiems priimtinu laiku, atlikimo būdu ir pan.


 


Atkreiptinas dėmesys, kad talkininkai, dirbantys talkos darbus, kurie darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktų priskirti prie pavojingų darbų (gamybos procesų), taip pat dirbantys su potencialiai pavojingais įrenginiais, privalo turėti specialų profesinį pasirengimą patvirtinančius dokumentus.


 


Per pirmąjį šių metų ketvirtį darbo inspektoriai patikrino beveik 50 ūkininkų ūkių – dvigubai daugiau nei pernai per tą patį laikotarpį. Nustatyta 30 asmenų, galimai dirbusių nelegaliai (2011 m. – 17), dėl 20 iš jų darbdaviams ūkininkams surašyti administracinių teisės pažeidimų protokolai (pernai – 4).


 


Darbdaviams, naudojantiems nelegalų darbą, gresia 3-10 tūkst. litų bauda už kiekvieną nelegaliai įdarbintą asmenį. Už pakartotinį pažeidimą bauda gali išaugti iki 20 tūkst. litų.


 


 


VDI informacija


www.vdi.lt

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!