Vį iae pasirašyta nauja kolektyvinė sutartis

Kolektyvinės sutartys pasirašomos per visą įmonės istoriją, tačiau ši, turbūt, ypač išliks atmintyje ją ruošiant dalyvavusiems profsąjungininkams, kadangi tai pareikalavo kaip niekada sunkaus ir kruopštaus darbo.


Derybos, pradėtos dar praėjusių metų rugsėjo mėnesį, buvo labai sudėtingos, ypač iš darbdavio pusės, o atskiri punktai buvo derinami tiesiog paskutinėmis dienomis iki konferencijos. Du kartus nukeltas derybų pabaigos laikas, projektų aptarimo kolektyvuose bei konferencijos datos.


Nuo 2010 m. sausio 1 d. VĮ IAE prasidėjo permainų metas. Valstybei priėmus politinį sprendimą dėl jos likvidavimo, VĮ IAE iš visai rentabilios, leidžiančios paklausų eksporto gaminį – elektros energiją, virto iš esmės biudžetine įmone su visais iš to sekančiais padariniais.


Masiniai personalo atleidimai, neapgalvoti struktūriniai keitimai, begalinė aukščiausios vadovybės kaita – visa tai anaiptol nepadėjo normaliam psichologiniam klimatui kolektyve.


Nauji vadovai atsiveda savo komandą: patarėjus, ekspertus, padėjėjus, sekretores ir vairuotojus. Nauja komanda ateina su jiems nustatytomis personalinėmis algomis, niekaip nesuderinamomis su jau galiojančia įmonės kolektyvine sutartimi ir kelis kartus didesnėmis, nei vyresniųjų specialistų, atidavusių įmonei dešimtmečius, algomis. Tokiu būdu kolektyvas buvo padalytas į dvi dalis, absoliučiai nesulyginamas atsižvelgiant į darbo užmokesčio dydį. Tokia atlyginimų gradacija sustiprino atitolimą tarp administracijos ir kolektyvo.


Pakanka pasakyti, kad per dvejus pastaruosius metus VĮ IAE pasikeitė 6 personalo direktoriai. Kadangi būtent jie tradiciškai vadovauja kolektyvinės sutarties projekto rengimo komisijai, galima įsivaizduoti, į kokią sunkią situaciją pateko profesinės sąjungos. Kiekvieno naujo administratoriaus atėjimas reikšdavo, kad teks iš naujo derinti darbo savitarpio santykius. Tai nelengva užduotis, atsižvelgiant į tai, kad nauji vadovai neturėję darbo su profesinėmis sąjungomis patirties, todėl neįsivaizdavo socialinės partnerystės ir kolektyvinės sutarties svarbos. Be viso to, įmonės administracija – nesavarankiška. Sprendimus, tiksliau kiekvieną savo žingsnį turi suderinti su Valdyba bei Energetikos ministerija.


Kiekvieną kartą, kai dėl vienos ar kitos pozicijos kildavo aštrus ginčas, darbdavio pusė demonstravo nesidomėjimą kolektyvine sutartimi bei nuolat ruošėsi trauktis iš derybų. Tačiau Nepriklausomos profsąjungos vadovų, pirmininko Vladimiro Dranik bei pirmininko pavaduotojos Ilonos Nekrošienės, kuriems teko pagrindinis krūvis iš Jungtinės profsąjungos atstovybės pusės, kantrumo, atkaklumo, tvirtumo, kompetencijos bei, galima sakyti, diplomatijos dėka, nors lėtai ir sudėtingai, bet projekto rengimo darbas tęsėsi, o rezultatas – puikus. Pavyko paruošti dokumentą, savo turiniu nenusileidžiantį, o kažkuo net pralenkiantį ankstesniąją kolektyvinę sutartį.


Į naują Kolektyvinę sutartį įtraukti šalių savitarpio santykiai, darbo sutartis, darbo apmokėjimas, darbo ir poilsio laikas, darbuotojų sauga ir sveikata, darbo ginčų vykdymo kontrolė bei sprendimo tvarka, kolektyvinės sutarties rengimo, svarstymo bei patvirtinimo tvarka – iš viso 9 skyriai ir 8 priedai. Visiškai išsaugotas punktų, pagal kuriuos darbininkams suteikiama materiali pagalba po sunkių operacijų bei po ilgalaikės ligos ir brangiai kainuojančio gydymo. Šiais atvejais pagalba sudaro nuo 500 iki 2000 litų. Bus suteikiama pagalba ir darbininkui mirus, artimų giminių mirties atveju, stichinės nelaimės bei turto netekimo atvejais.


Įtvirtinta pozicija, kad visą perspėjimo apie atleidimą laiką, darbdavys įpareigotas informuoti darbuotoją apie laisvas darbo vietas, suteikiant išskirtinę teisę įsidarbinti be atrankos, tuo pat metu, esant reikalui, suteikiama galimybė tobulėti mokymo centre.


Profesinių sąjungų iniciatyva prisidėjo du papunkčiai: etatų mažinimo atveju pirmenybę likti darbe turi tie, kurie yra vieninteliai šeimos maitintojai bei tuo atveju, jei kiekvieno šeimos nario pajamos, atskaičius mokesčius, sudaro mažiau nei 700 litų.


Ten, kur kalbama apie darbui VĮ IAE atrankos bei konkursų specifines pareigas užimti organizavimą, profesinių sąjungų siūlymu įtraukta nuostata, kad profsąjungų atstovas gali būti įtrauktas į atrankos procedūrą bei būtinumo tvarka įtraukiamas sudarant konkurso komisiją.


Atėjus naujai administracijai profesinės sąjungos susidūrė su nenoru derinti darbo užmokestį, vadovaujantis kolektyvine sutartimi ir šalių susitarimais. Iš profesinių sąjungų pusės lėšų, skirtų darbo apmokėjimui, naudojimo kontrolė, įstatymiškai įtvirtinta Darbo kodekse, netiko darbdaviui. Todėl, kaip ir tikėtasi, didžiausi ginčai kilo dėl kolektyvinės sutarties darbo apmokėjimo skyriaus ir ypatingai dėl priedo „VĮ IAE darbuotojų darbo apmokėjimo taisyklės“. Šis darbdavio pasiūlytas dokumentas, kai kuriose pozicijose prieštaravo iki šiol galiojančioms VĮ IAE Darbo apmokėjimo nuostatoms.


Pirma, profesinės sąjungos susidūrė su primygtinu administracijos siekiu, jau nuo 2012 m. liepos 1 d. įmonėms darbininkams mokėti fiksuotas algas, t.y. atsisakyti koeficientų ir susiejimo su minimalia mėnesio alga, būtent šie principai nustatyti ankstesniais darbo apmokėjimo nuostatais.


Tai daryta nurodant, kad tai neva Energetikos ministerijos reikalavimas, profsąjungos kreipėsi į Valdybos bei ministerijos narius tiesiogiai, prašydamos išsaugoti esamus koeficientus bei susiejimą su minimalia mėnesio alga šiais metais, nes 2012 m. įmonės finansavimas nesikeičia. Būtent šią poziciją pavyko apginti.


Antra, sutikdama susieti darbo užmokestį su minimalia mėnesio alga, jos didėjimo atveju administracija pasiūlė, padidinti algas ne visiems įmonės darbuotojams, o atsižvelgti į algos lygį. Po ilgų derybų, kai buvo ginčijamasi tiesiog dėl kiekvieno lito, vadovaujantis siejimu su MMA didėjimu, pavyko praplėsti galimo algų didinimo ribas.


Kolektyvinėje sutartyje įtvirtintas profesinių sąjungų informavimo bei konsultavimo būtinumas šiais klausimais: įmonės reorganizavimas bei struktūriniai pakeitimai, galimi teisiniai, ekonominiai bei socialiniai padariniai darbininkams, jų sušvelninimo priemonės; darbininkų grupės atleidimo planavimas, priežastys, atrankos kriterijai bei darbo sutarčių nutraukimo sąlygos; naujų darbo sutarčių formų bei rūšių įvedimas įmonėje; darbo apmokėjimo organizavimas; darbo laikas bei poilsis; saugių darbo sąlygų sudarymas; kompensacijų bei lengvatų suteikimas. Tai labai svarbi pozicija. Pakanka pasakyti, kad dabar ruošiami įmonės organizacinės struktūros pakeitimai ir profsąjungos įgyja teisę reikalauti konsultacijų dėl ruošiamų pakeitimų bei ypač šių keitimų pasekmių personalui išaiškinimo.


Pateikdamas kolektyvinės sutarties projektą VĮ IAE Jungtinės profsąjungų atstovybės pirmininkas V. Dranik akcentavo, kad turiningą kolektyvinės sutarties pusę, jos gerinimą būtina tęsti, kadangi problemų įmonėje dar nemažai. Jis pasiūlė darbdaviui nenutraukti komisijos darbo bei tęsti derybas. Klausimų dalis šalių susitarimų pavidalu papildytų priimtą kolektyvinę sutartį, o dalis – taptų diskusijų dalyku perspektyvai – kitai kolektyvinei sutarčiai.


Beje, 2012 m. Kolektyvinės sutarties projektas prieš pasirašymą tradiciškai išsamiai svarstomas įmonės padalinių darbo kolektyvuose. Iš darbininkų gautos pastabos bei siūlymai, o jų nemažai. Reikalaujama detalios analizės, konstruktyvumo juos vykdant naudingumo atvejais. Pasirašytos Kolektyvinės sutarties kokybę bei bendrai Nepriklausomos profsąjungos pastangas, apsaugant darbuotojų teises, įvertino konferencijos svečiai: Seimo narys A. Sysas, Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos pirmininkas A. Černiauskas, Lietuvos energetikos darbuotojų profesinių sąjungų federacijos pirmininkas J. Neverauskas.


 


 


Zoja Šupajeva


VĮ IAE Nepriklausomos profsąjungos


informavimo specialistė

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!