Švietimo ir mokslo ministerija siūlo ir tolau imituoti socialinį dialogą

Siūloma sudaryti dvi grupes: dėl Švietimo įstaigų darbuotojų ir kitų įstaigų pedagoginių darbuotojų apmokėjimo tvarkos aprašo pakeitimų ir dėl tėvų, mokinių ir mokytojų teisių ir pareigų santykio suderinimo. Tačiau šiuo metu aktualiausias klausimas – Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo koncepcijos projektas, bet jis sąmoningai ar nesąmoningai pamirštas, nors tiek Lietuvos švietimo profesinė sąjunga, tiek LŠDPS Žemaitijos regiono susivienijimas reikalavo sukurti bendrą ministerijos ir profesinių sąjungų darbo grupę, kuri parengtų mokytojams priimtiną dokumento projektą. 
 
ŠMM sumanymas akivaizdus: kol darbo grupėse neva vyks socialinis dialogas, juo prisidengdama ŠMM spės patvirtinti jokios kritikos neatlaikančius Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo koncepcijos metmenis ir priimti kitus švietimo sistemai ir mokytojams žalingus sprendimus.


Iš patirties žinoma, kad neretai darbas tokiose grupėse užsitęsia ir problema nespręndžiama. Kartais darbo grupės nutarimas „amžinai atgula“ į ŠMM stalčių, bet dažniausiai darbo grupės rezultatus ministras koreguoja savo nuožiūra ir, išmetęs vos ne visus profsąjungų pasiūlymus, – skandalingai įgyvendina savo sprendimus. Ministerijos vadovai nuolat deklaruoja, jog dėl visų mokytojams svarbių klausimų reikia susitarti, tačiau realybėje ministras naudoja taisyklę: „pasitariau, bet sprendžiu pats“.


Panašu, kad ŠMM desperatiškai ieško būdo išvengti mokytojų protesto akcijų. Tačiau mitingas gruodžio 6 d. tikrai vyks, nes ŠMM politikai turi išmokti vieną pagrindinę pamoką – socialinis dialogas, tai ne pasikalbėjimai ministerijos kuluaruose su lojalių profsąjungų atstovais prie progos chaotiškai sukuriant „darbo grupes“, tai visa sistema – pradedant nuo visų teisės aktų, susijusių su mokytojų ir kitų pedagoginių darbuotojų socialinės – ekonominės padėties pokyčiais, projektų derinimo su švietimo profesinių sąjungų atstovais. Intrumentai tokiam dialogui yra, tai LR Trišalės tarybos švietimo komitetas ir ES sektorinis komitetas.


Jei ministerija dėl tarimosi ryžtųsi žodžius paversti darbais, tai geriausias sprendimas būtų kolektyvinės švietimo šakos sutarties pasirašymas, kurios laikymasis vainikuotų socialinę partnerystę.


 


 


LŠPS informacija


www.svietimoprofsajunga.lt