Susitikimas švietimo ir mokslo ministerijoje nuogąstavimų neišsklaidė

Susirinkusius pasveikino Švietimo ir mokslo ministras G. Steponavičius, viceministrai V. Bacys ir N. Putinaitė. Kaip buvo skelbiama kvietime, ŠMM specialistai ir koncepcijos autoriai žadėjo pristatyti atnaujintą dokumento projektą. Deja, susirinkusiems nebuvo pateiktas pakeisto dokumento tekstas, todėl teko pasitenkinti tik viceministro V. Bacio trumpame pranešime išgirstais pastebėjimais.


Iš viso išgirsto, galima daryti išvadą, kad po šešių viešų konsultacijų įvairiose šalies vietose ir baigiamosios konferencijos Vilniuje, koncepcijos ruošėjai sugebėjo padaryti tik kosmetinius pakeitimus, palikdami labiausiai pedagoginės visuomenės kritikos sulaukusius trūkumus – abejones keliančią į keturių metų ciklus suskirstytą mokytojo „karjerą“, kvalifikacijos tobulinimo veiklos vertinimą taškais, ko kitaip, kaip priverstine, visuotine bei privaloma atestacija, nepavadinsi.


Koncepcijos metmenų autorių teiginiai, kad koncepcijos įgyvendinimas išplės mokytojo galimybes kelti kvalifikaciją, tiesiog verčia abejoti jų žiniomis apie dabartinę kvalifikacijos kėlimo tvarką. Juk ir dabar mokytojas gali pasirinkti pačius įvairiausius kvalifikacijos kėlimo būdus – formalų, neformalų bei savaiminį. Ir neteko susidurti su tuo, kad mokyklose jie būtų nepripažįstami.


Dviprasmiškai nuskambėjo ir ŠMM ne kartą deklaruojamas teiginys, jog vienas iš svarbiausių šios pertvarkos tikslų – padidinti pedagogo savarankiškumą ir iniciatyvą mokymosi visą gyvenimą srityje. Vargu ar realaus iniciatyvumo galima pasiekti numatant drakoniškas bausmes už prastą pareigos kelti kvalifikaciją vykdymą ir sukuriant abejonių keliančią profesinio tobulinimosi konsultanto pareigybę.


Po viceministro ir vieno iš koncepcijos ruošėjų prof. P. Subačiaus pastabų taip ir liko neaišku, ar dabar veikiantys švietimo centrai toliau vykdys savo veiklą. Koncepcijos metmenų projekte aiškiai nurodyta, kad pagrindines pedagogų kvalifikacijos kėlimo veiklas vykdys aukštosios mokyklos ir neįvardinti juridiniai bei fiziniai asmenys.


Negalima nepaminėti ir nuolat kartojamo, todėl gerokai nuvalkioto švietimo valdininkų argumento, kad ruošiamas dokumentas tėra koncepcijos metmenys ir nereikia labai jo kritikuoti. Neva realius pokyčius nulems ne metmenų priėmimas, o vėliau keičiamų kitų teisės aktų įsigaliojimas. Pastebėjimas būtų teisingas, jei nebūtų nutylėtas esminis dalykas – būtent koncepcijos metmenyse numatytus pokyčius įteisins vėliau priimti teisės aktai.


Labai keistas „nematomo“ koncepcijos metmenų varianto svarstymas baigėsi ministro G. Steponavičiaus pažadu, kad dar šią savaitę pakoreguotą koncepcijos metmenų tekstą galima bus rasti ŠMM internetiniame tinklapyje. Kartu ministras patvirtino, kad nepaisant visos kritikos, Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo koncepcijos metmenis savo įsakymu patvirtins 2012 metų pradžioje.


 


 


LŠPS informacija


www.svietimoprofsajunga.lt

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!