Lšdps žemaitijos regiono susivienijimas ir lšps nepasitiki šmm politika ir pasirengę protesto akcijoms

Per tą patį mėnesį buvo surengti net du renginiai, kuriuose solidariai dalyvavo abiejų organizacijų atstovai.


Spalio 18 d. Lietuvos švietimo profesinė sąjunga (LŠPS) Vilniuje surengė konferenciją „Ką mokytojams žada naujos pedagogų kvalifikacijos tobulinimo koncepcijos priėmimas?“. Konferencijoje buvo priimta rezoliucija, kurioje griežtai nepritariama minėtai koncepcijai bei išreikšti mokytojų reikalavimai ir vizija dėl profesinio pedagogų tobulinimo. Tikimasi, kad ŠMM rimtai įvertins rezoliucijoje iškeltus reikalavimus ir per teisės aktuose nustatytą laiką duos neformalius ir konstruktyvius atsakymus.


Spalio 27 d. Klaipėdoje vyko LŠDPS Žemaitijos regiono susivienijimo forumas “Neigiami pokyčiai švietimo sistemoje”. Forumo dalyviai aptarė ne tik naujos pedagogų kvalifikacijos tobulinimo koncepcijos siūlymus, bet ir kitas opias švietimo sistemai problemas. Forume taip pat priimta rezoliucija, kurioje sakoma, kad „įvertinę dabartinę situaciją švietimo sistemoje ir laikydamiesi nuostatos, kad švietimo politika – neatsiejama vidaus politikos dalis, o socialinis dialogas – šios politikos demokratiškumo garantas, vadovaudamiesi sąžiningumo ir teisingumo principais, Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos Žemaitijos regiono susivienijimo forumo „Neigiami pokyčiai švietimo sistemoje“ dalyviai pritaria LŠPS rezoliucijai“. Kartu rezoliucijoje pateikti ir kiti reikalavimai, pvz. dėl mokyklų finansavimo, mokytojų darbo sąlygų, ankstesnio pensinio amžiaus, pedagogų profesijos prestižo ir kt.


Žemaitijos forumo dalyviai siūlo ŠMM vadovams prisiimti visą atsakomybę dėl nutrūkusio bendradarbiavimo su LŠDPS Žemaitijos regiono susivienijimu bei išreiškia nepasitikėjimą ŠMM viceministrui Vaidui Baciui, kuris buvo atsakingas už socialinį dialogą.


Abi rezoliucijas vainikavo dar penki svarbūs reikalavimai, kuriuos LR ŠMM ministrui G. Steponavičiui pateikė abi profesinės sąjungos. Profesinės sąjungos reikalauja pradėti rimtai žiūrėti į socialinį dialogą švietimo sektoriuje, nes nepavykus susitarti dėl keliamų reikalavimų švietimo sistemoje, LŠDPS Žemaitijos regiono susivienijimas ir LŠPS kartu organizuos protesto akcijas.


 


 


LŠPS


www.svietimoprofsajunga.lt