Lietuvoje vyksta 12-oji tarptautinė ituc profesinių sąjungų moterų mokykla

Renginyje dalyvauja per 60 moterų, atstovaujančių 26-ioms Europos ir Azijos šalių profesinėms sąjungoms. Ši Tarptautinė profesinių sąjungų konfederacijos (ITUC) Moterų tinklo konferencija, tradiciškai vadinama Moterų mokykla.


 


Mokykloje vyks diskusijos dėl moterų vaidmens įgyvendinant Tarptautinės darbo organizacijos (TDO) patvirtintą Oraus darbo programą.


Susitikimo dalyvės aptars moterų organizacijų vaidmenį siekiant oraus darbo ir oraus atlyginimo. Konferencija truks tris dienas, bus skaitomi pranešimai aktualiomis temomis, darbo grupėse bus aptariamos Tarptautinės darbo organizacijos rekomendacijos dėl darbo sąlygų ir darbo kokybės, lyčių lygybės bei profesinių sąjungų strategijos, siekiant geresnio moterų interesų atstovavimo ne tik profesinėse sąjungose, bet ir priimant svarbius sprendimus įvairiose šalyse.


 


Tarptautinės darbo organizacijos Oraus darbo programą pristatys Tarptautinės darbo organizacijos vyresnysis specialistas Ovidijus Jurča.


 


Pagrindinę Tarptautinę profesinių sąjungų moterų mokyklą šiais metais organizuoja Lietuvos profesinių sąjungų centrai: Lietuvos profesinių sąjungų konfederacija, Lietuvos darbo federacija, Lietuvos profesinė sąjunga „Solidarumas“.


 


 


Renginys vyksta viešbutyje „Best Western Vilnius“ (Konstitucijos pr. 14).


 


 


 


 


 


 


Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos


moterų centro infomacija

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!