Dėmesys techninės priežiūros darbuotojams

Šią dvejų metų trukmės informavimo kampaniją, skirtą saugiai techninei priežiūrai, Lietuvoje vykdė VDI veikiantis Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūros (Agentūra) ryšių punktas.


„Europos saugos ir sveikatos darbe savaitė informaciniais renginiais ir įvairiomis veiklomis įprastai pažymima kasmet spalio mėnesį. Pastarosios kampanijos tema pasirinkta ne atsitiktinai – apie 20 proc. nelaimingų atsitikimų darbe yra susiję su technine priežiūra. Todėl ir VDI organizuotais renginiais siekė paskatinti visus, kam rūpi darbuotojų sauga ir sveikata, rengti darbuotojų mokymus, seminarus, atlikti papildomus rizikos vertinimus ar kitaip atkreipti dėmesį į saugią techninę priežiūrą, užkertant kelią nelaimingiems atsitikimams darbe“, – sako Nerita Šot, VDI specialistė, koordinuojanti Agentūros Lietuvos ryšių punkto veiklą.


Kasmetinių Agentūros informacinių kampanijų tikslas – siekiant apsaugoti dirbančiųjų gyvybę ir sveikatą jų darbo vietose, už darbuotojų saugą ir sveikatą atsakingiems asmenims teikti techninę, mokslinę ir ekonominę informaciją. Čia sėkmę lemia efektyvi partnerystė, todėl į priemonių organizavimą stengtasi įtraukti kuo daugiau organizacijų.  


Itin veiksmingai VDI bendradarbiavo su Europos verslo ir inovacijų tinklo atstovais Lietuvoje – drauge organizuota 20 seminarų, skirtų įvairioms saugios techninės priežiūros problemoms gvildenti. Seminarų metu pranešimus skaitė ir konsultacijas įmonių atstovams teikė VDI inspektoriai, kiti specialistai. Šiuose renginiuose vyko diskusijos, klausytojams platinta metodinė ir vaizdo medžiaga, lankstinukai techninės priežiūros ir rizikos vertinimo temomis, dalyvauta regioninėse parodose organizuojant konsultacijas, plėstas informacijos pasiekiamumas verslui keičiantis ja tinklapiuose. Taip pat dalytasi gerąja praktika, o dvi įmonės – Panevėžio UAB „Durapart“ ir Šiaulių AB „Šiaulių vandenys“ – pristatytos Europos geros praktikos apdovanojimams. Lietuvos patirtis įvertinta, kaip vienas iš geriausiai Europos šalyse vykdomų šios partnerystės projektų ir pristatyta visų Agentūros nacionalinių ryšių punktų pasitarime Bilbao mieste.


 


Daugiau apie kampaniją – Europos saugos ir sveikatos darbe agentūros tinklapyje http://hw.osha.europa.eu


 


 


VDI informacija


www.vdi.lt

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!