Įvyko lr trišalės tarybos posėdis

Lietuvos Respublikos trišalės tarybos posėdyje, be iš anksto numatytų klausimų svarstytas LR Vyriausybės nutarimo, dėl jos atstovavimo Trišalėje taryboje, darbo tvarkos klausimas.


Paaiškinimus pateikė LR socialinės apsaugos ir darbo ministras Donatas Jankauskas.


Sutarta, kad visi socialiniai partneriai LR trišalėje taryboje svarstomais klausimais vykstančiuose posėdžiuose turėtų savo nuomonę ir galėtų diskutuoti, dėl visų partnerių pozicijos suderinimo.


 


Posėdžio metu aptarti darbotvarkėje numatyti klausimai:


1.Dėl Lietuvos Respublikos trišalės tarybos nuomonės dėl Lietuvos Respublikos garantinio fondo įstatymo pakeitimo įstatymo projekto Nr. 11-3068-01 ir dėl Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 11, 26 ir 35 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto Nr. 11-3069-01.  


2.Dėl Darbo santykių komisijos prie LR trišalės tarybos pasiūlymų Dėl Lietuvos smulkiojo ir vidutinio verslo tarybos 2011 m. liepos 7 d. rašto Nr. (17.10-42)-3-49 dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso 153 straipsnio 1 dalies papildymo.


3.Informacija dėl Lietuvos Respublikos trišalės tarybos 2011 m. birželio 21 d. posėdžio nutarimo vykdymo: dėl darbo grupės, nagrinėjančios su darbo užmokesčiu susijusius klausimus, veiklos.


4.Lietuvos Respublikos trišalės tarybos pirmininko rinkimai.


5.Dėl kito Trišalės tarybos posėdžio laiko ir jo darbotvarkės.


 


Svarstant numatytus darbotvarkės klausimus pasiekti konkretūs susitarimai, kai kuriuos klausimus numatyta svarstyti LR trišalės tarybos komisijose.


LR Vyriausybė socialiniams partneriams pateikė 2012 metų susitarimo projektą ekonominiais ir socialiniais klausimais.


Šis projektas ir susiję siūlymai bus svarstomas kitame LR trišalės tarybos posėdyje 2011m. spalio 11 dieną.


Kitai kadencijai LR trišalės tarybos pirmininke išrinkta Audronė Mikalauskaitė, LR socialinės apsaugos ir darbo viceministrė.


 


 


Algirdas Kvedaravičius


LPSK pirmininko pavaduotojas


LR trišalės tarybos narys

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!