Siūloma keisti garantinio fondo įmokų dydžius

Bankrotų ir paraiškų skaičius skirti išmokas iš fondo pastaraisiais metais ženkliai išaugo, jei nebus daromi pakeitimai, Garantinio fondo lėšų likutis 2012 metų pabaigoje bus minusinis.


Šiuo metu siūlomi trys variantai garantinio fondo lėšas padidinti:


Įmonių įmokų į Garantinį fondą didinimas nuo 0,1 proc. iki 0,2 proc. priskaičiuoto darbuotojams darbo užmokesčio (nuo kurio skaičiuojamos valstybinio socialinio draudimo įmokos), keičiant Garantinio fondo įstatymą.


Išmokų (ar išmokos) maksimalių dydžių sumažinimas, keičiant teisės aktus.


Siūlymas LR Vyriausybei spręsti dėl trūkstamų Garantinio fondo lėšų skyrimo pagal atskirą programą iš Privatizavimo fondo ir (ar) valstybės biudžeto lėšų.


Profesinių sąjungų atstovai pritaria pirmajam variantui – siūlymui atstatyti įmokos dydį nuo 0,1 iki 0,2 proc. ir siūlymui – trūkstamas lėšas skirti iš Privatizavimo fondo. 


Garantinio fondo taryba nepritarė antrajam variantui – kuriuo vėl būtų bandoma lopyti skyles darbuotojų sąskaita. 


Įmonių įmokų dydis nuo 0,2 iki 0,1 proc. sumažintas 2008m. liepos 12d., įsigaliojus Lietuvos Respublikos garantinio fondo įstatymo 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymui (Žin., 2008, Nr. 79-3100), nes tuo metu įmonių įmokos daugiau nei tris kartus viršijo išmokas, o 2008m. sausio 1d. Garantinio fondo sąskaitoje sukaupta 80 milijonų litų. Šios įmokos sumažinimas svarstytas 2007m. spalio 16d. Lietuvos Respublikos trišalės tarybos posėdyje. Jo metu nutarta pritarti siūlymui mažinti įmokos į Garantinį fondą dydį iki 0,1 proc., tačiau su sąlyga, kad esant būtinybei, įmoka butų didinama.


LR Trišalė taryba turėtų sugrįžti prie šio klausymo svarstymo.


 


Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijai Garantinio fondo taryboje prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (Ūkio ministerijos Įmonių bankroto valdymo departamentas) atstovauja Regina Vaičiulionytė – Lietuvos komercijos ir kooperacijos darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkė ir Janušas Lebedevas – Lietuvos radioelektronikos pramonės profsąjungų organizacijų federacijos pirmininkas.


 


 


LPSK informacija


www.lpsk.lt


 


 


 

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!