Lšps taryba: turi būti įteisintos derybos dėl pedagoginių darbuotojų atlyginimų

Pristatydamas pakeitimus LŠPS pirmininkas akcentavo, kad ministras pritarė tik daugiau nei pusei profesinės sąjungos pasiūlymų. Kiti buvo atmesti be rimtų argumentų arba teigiant, kad pakeitus vieną ar kitą formuluotę bus reikalingos papildomos lėšos.


Tarybos nariams kilo nemažai klausimų, kodėl ministras nepritarė pasiūlymui, kad mokytojams tarifinis atlygis būtų nustatomas už 18 kontaktinių darbo valandų per savaitę, o ne pedagoginio darbo kaip liko dokumente. Tokia formuotė mokykloms vadovams leidžia interpretuoti labai plačiai: skirti tik kelias kontaktines valandas, manipuliuoti darbo krūviais, neprašyti mokytojo sutikimo dirbti sumažintu darbo krūviu.


Tokia praktika diskriminuoja mokytojus kitų profesijų atžvilgiu. 18 pedagoginio darbo valandų per savaitę krūvis atitiktų kitų profesijų pusės savaitės darbo laiką, o atlyginimas už tokį darbą vidutiniškai siekia apie 1200 Lt. LŠPS taryba nutarė paieškoti tikslesnės mokytojo darbo apmokėjimo formuluotės ir pratęsti derybas šiuo klausimu su ŠMM.


Kitas mokytojų atstovus piktinantis dalykas – Švietimo ir mokslo ministro nenoras tartis ir susitarti. Visos darbo grupės kol kas tėra patariamosios institucijos ministrui. Išklausęs visų, jis vienasmeniškai priima sprendimus. Kitose Europos sąjungos šalyse dėl mokytojų ir kitų švietimo darbuotojų darbo užmokesčio ir jo nustatymo tvarkos susitariama. Vyksta derybos, nuolatinės kompromisų paieškos. Remiantis kitų šalių patirtimi LŠPS taryba priėmė strateginį sprendimą – siekti ir Lietuvoje įteisinti derybas dėl mokytojų ir kitų švietimo darbuotojų darbo užmokesčio ir jų nustatymo tvarkos, o derybų rezultatus įtvirtinti sutartyje.


„Jei būtų įteisintos derybos, reiktų bandyti radikaliau keisti pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo tvarką, nes dabartinės kosmetiniai pataisymai nebeįsprendžia giluminių atlyginimų sistemos problemų“, – mano LŠPS pirmininkas Audrius Jurgelevičius. Instrumentas tokioms deryboms jau yra – Švietimo komitetas prie Trišalės tarybos.


Tarybos posėdyje buvo sudaryta mokyklų vadovų skyrimo stebėsenos darbo grupė. Ji stebės, kaip skiriami mokyklų vadovai, vadovaujantis nauja mokyklų vadovų skyrimo tvarka, analizuos trūkumus, teiks mokyklų profesinių sąjungų nariams pasiūlymus ir patarimus, ką daryti, kad mokyklos vadovas būtų skiriamas viešai, skaidriai ir demokratiškai. Dėl pasiūlymų kaip įteisinti, kad šiuo metu blogai dirbantys vadovai būtų atleisti, taryba nutarė svarstyti kituose posėdžiuose.


LŠPS pirmininkas pristatė Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo koncepcijos metmenis. Pirminė analizė rodo, kad koncepcijoje yra mokytojams naudingų siūlymu, pvz. kas aštuonerius metus mokytojas gautų vienerių metų apmokamą kvalifikacijos tobulinimo stažuotę. Tačiau yra ir pavojingų dalykų, pvz. mokytojo kvalifikacijos tobulinimo kuratorius (o gal prievaizdas?) ar vėl grįžta prie noro įteisinti kvalifikacinės kategorijos atitikties patvirtinimą kas ketveri metai. LŠPS taryba nutarė išsamiai išanalizuoti projektą, į artimiausią posėdį kviestis metmenų autorius ir aktyviai dalyvauti, jog mokytojams blogi dalykai nebūtų patvirtinti.


Buvo priimtas sprendimas į naujai formuojamą Bendrojo ugdymo tarybą deleguoti LŠPS pirmininką Audrių Jurgelevičių. LŠPS tarptautinė sekretorė Tatjana Babrauskienė pristatė EI kongreso rezultatus.


 


 


LŠPS informacija


www.svietimoprofsajunga.lt

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!