Vilniaus meras pirmasis atsiliepė į profesinių sąjungų raginimus didinti darbo užmokestį

Primename, kad profesinės sąjungos šį pavasarį siūlė padidinti Lietuvos darbuotojų minimalų atlyginimą 100 litų nuo 2011 metų liepos 1 dienos ir dar 100 litų nuo 2012 metų sausio 1 dienos, tačiau susidūrė su A. Kubiliaus vadovaujamos vyriausybės pasipriešinimu, nors minimalus atlyginimas paskutinį kartą didintas 2008 metais neužtikrina minimalaus pragyvenimo lygio jį gaunantiems darbuotojams.


 


Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos prioritetu visuomet buvo ir bus kova prieš nelegalų darbą ir atlyginimų mokėjimą vokeliuose. Mes už tai, kad darbuotojai gautų atlyginimus, suteikiančius galimybę ne tik egzistuoti ar prašyti pašalpų iš valstybės, o gyventi oriai, todėl pritariame Vilniaus savivaldybės ketinimams keisti viešųjų pirkimų sąlygas.


 


 


 


Lietuvos profesinių sąjungų


konfederacija