Šiek tiek mažėja skundų dėl darbo apmokėjimo

Nors gaunamuose skunduose keliamų klausimų skaičius ir išaugo, tačiau pastebėtina, kad nemažoje dalyje (beveik 35 proc.) skundų ir pranešimų keliami klausimai nepriklauso VDI kompetencijai. Didžioji jų dalis – nusiskundimai, turintys darbo ginčo požymių, kurie vadovaujantis Darbo kodekso nustatyta tvarka turi būti nagrinėjami tiesiogiai teismuose. Tokią tvarką patvirtina ir pastarojo laikmečio teismų praktika, pasisakanti, kad darbo įstatymų pažeidimų, kurie gali būti susiję su darbo ginču, identifikavimas bei VDI administraciniai sprendimai dėl darbo ginčo ar jo dalies pašalinimo viršija VDI įstatymu nustatytą kompetenciją. Atsižvelgdama į suformuotą teisminę praktiką, VDI buvo priversta koreguoti kriterijus, pagal kuriuos priimami nagrinėti į ją besikreipiančių asmenų skundai ir prašymai. Todėl dalis piliečių skundų ir prašymų buvo grąžinti ir / ar palikti nenagrinėti dėl minėtos motyvacijos, nurodžius darbo ginčų sprendimo procedūras (darbo ginčų komisijos, teismai) ir tvarką.


Ir toliau šiek tiek mažėja skundų, susijusių su darbo apmokėjimo problemomis. Tačiau daugiau (35 proc.) nei pernai pirmąjį pusmetį gauta nusiskundimų dėl atleidimo iš darbo, beveik 40 proc. išaugo nusiskundimų dėl darbo sutarties, jos turinio ir sudarymo. Išlieka šių metų pirmąjį ketvirtį išryškėjusi tendencija – pastebimai didėja skunduose dėl darbuotojų saugos ir sveikatos keliamų klausimų (jų yra kone 60 proc. daugiau nei pernai tuo pačiu metu).


Palyginti su pernykščiu analogišku laikotarpiu, šiais metais net dvigubai padidėjo skundų ir pranešimų dėl nelegalaus darbo. Ypač pagausėjo pranešimų apie nelegalaus darbo atvejus, teikiamų Valstybinės darbo inspekcijos pasitikėjimo telefonu.


 


 


VDI informacija


www.vdi.lt

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!