Lietuvos respublikos trišalės tarybos posėdis

Posėdyje svarstyti šie klausimai:


1. Dėl Užimtumo fondo lėšų 2011 m. sąmatos projekto.


Pranešėjas: Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovas


NUTARTA:


Ryšium su tuo, kad nepateikta reikiama informacija, po diskusijų nuspręsta Užimtumo fondo lėšų 2011 m. sąmatos projektą svarstyti kitame LR trišalės tarybos posėdyje.2. Dėl situacijos Lietuvos energetikoje.


Pranešėjas: A.Jaruševičius – LR trišalės tarybos Energetikos komiteto pirmininkas


NUTARTA:


LR trišalė taryba, įvertindama Energetikos komiteto pirmininko A.Jaruševičiaus informaciją ir siūlymus, nusprendė išklausyti Lietuvos energetikos vadovų ataskaitas ir sistemingai svarstyti energetikos problemas. Informacijai ir siūlymams LR trišalė taryba pritarė. LR trišalės tarybos Energetikos komiteto sudėtis papildyta dviem ekspertais.


 


3. Dėl kito Trišalės tarybos posėdžio laiko ir jo darbotvarkės.


Pranešėja: A.Mikalauskaitė – Lietuvos Respublikos trišalės tarybos pirmininkė


Kitą LR trišalės tarybos posėdį nutarta surengti 2011m. vasario 9d. (planuojama aptarti šiuos darbotvarkės klausimus: Užimtumo fondo lėšų 2011 m. sąmatos projektą; Minimalios algos (MMA) ir neapmokestinamųjų pajamų (NPD) didinimą).


PASTABA. Darbotvarkė gali būti papildyta pagal LR trišalės tarybos narių siūlymus ir LR trišalės tarybos pirmininko sprendimus.4. Lietuvos Respublikos trišalės tarybos pirmininko rinkimai (darbdavių organizacijų atstovų eilė).


LR trišalės tarybos pirmininku išrinktas Danukas Arlauskas, Lietuvos verslo darbdavių konfederacijos (LVDK) generalinis direktorius.


 


 


paruošė


Algirdas Kvedaravičius


Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos


pirmininko pavaduotojas


LR trišalės tarybos narys


 


 

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!