Naujienos iš posėdžio lr susisiekimo ministerijoje

Jame Lietuvos ryšių darbuotojų profesinės sąjungos vardu išsakytos praėjusių metų gruodžio 3 d. Pašto įgaliotinių tarybos posėdyje su Pašto generaline direktore Linai Minderiene bei kitais atsakingais darbuotojais, aptartos problemos, t.y. sumažėję atlyginimai dėl įvairių priedų bei įkainių sumažinimo, išbalansuoti atlyginimai dėl darbo apmokėjimo sistemos diegimo vėlavimo, didėjantys krūviai ir viršvalandiniai darbai, prastėjančios darbo sąlygos dėl investicijų stokos, auganti įtampa darbuotojų kolektyve ir kt.


Ypač akcentavome pašto vadovybės sprendimą atsisakyti darbuotojų atvežimo nakties metu į darbą organizavimo. Susitikimo metu pabrėžėme, kad ministerija, kaip steigėja, ir Pašto bendrovės savininkė, turėtų padėti įveikti finansinius ekonominius sunkumus, pvz. padengiant dalį universalių pašto paslaugų nuostolių, kaip tai daroma Latvijoje, Estijoje ir kitose šalyse. Tuo labiau, kad Susisiekimo ministerija iškėlusi Pašto vadovybei sunkiai įveikiamą užduotį – metus užbaigti be nuostolių.


Atsakydama į profesinių sąjungų kritiką dėl vėluojančios ir išbalansuotos darbo apmokėjimo sistemos bei komunikavimo trūkumo, gen. direktorė Lina Minderienė, informavo, kad mėnesio pabaigoje Pašto vadovybė lankysis visuose regionuose, pristatys strateginius planus ir naujos darbo apmokėjimo sistemos projektą.


Rimvydas  Vaštakas padėkojo profesinėms sąjungoms už aktyvią veiklą spaudos pristatymo nuostolių sumažinimo klausimu, ko išdavoje Pašto nuostoliai už spaudos pristatymą sumažėjo 10 mln. litų. Susisiekimo ministerija tarpininkavo, kad Paštas, su valstybės garantija, lengvatinėmis sąlygomis gautų 100 mln. litų kreditą. Kitų galimybių padėti Paštui, pasak valdybos pirmininko, esant pačios valstybės sunkiai ekonominiai situacijai, Susisiekimo ministerija neturi, tačiau įpareigojo Pašto vadovybę spręsti darbuotojų atvežimo nakties metu į darbą problemą.


 


 


Lietuvos ryšių darbuotojų profesinės sąjungos


informacija