Profesinių sąjungų protestams nuolatinis ne

Pirmąsyk neleista mitingą surengti 2010m. rugsėjo 29d., antrą kartą leidimas neišduotas dėl mitingo 2011m. sausio 16 dieną.


 


Vilniaus miesto savivaldybė, savo sprendimą motyvuoja Sausio 13-osios renginiais, kurie truks iki š.m. sausio 17-os dienos, o prie Vyriausybės neleidžiama rinktis todėl, kad neva 3000 žmonių ten esančioje aikštėje netilps, todėl protestuoti pasiūlyta prie „Siemens“ arenos arba Kalnų parke.


Tai įrodo miesto valdininkų motyvacijos nepagrįstumą, o vienašališki sprendimai keisti renginio vietą, demonstruoja visišką Lietuvos žmonių ignoravimą. Juk daugelis jų gynė LR Seimą ir prieš tuos netolimus dvidešimt  metų, o dabar siūloma savo nuomonę reikšti toliau nuo valdžios ausų ir akių. 


Šiuo sprendimu pažeidžiama LR Konstitucija, kurios 36 straipsnis skelbia, jog „negalima drausti ar trukdyti piliečiams rinktis be ginklo į taikius susirinkimus.“


Pareiškiame, kad dėl tokių sprendimų profesinių sąjungų ryžtas nemažėja. Protesto akcijos vyks, o apie valdžios reakciją bus informuotos Pasaulio ir Europos tarptautinės organizacijos.


 


 Lietuvos profesinių sąjungų konfederacija


www.lpsk.lt

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!