Konstruktyvus bendradarbiavimas padeda spręsti ukmergės švietimo problemas

Susitikimuose dalyvavo rajono ugdymo įstaigų vadovai ir profsąjungų pirmininkai bei savivaldybės specialistai: rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vedėja Dalė Steponavičienė, Finansų skyriaus vedėja Vida Butkevičienė, kiti švietimo ir sporto skyriaus specialistai.


Susitikimuose aptarti aktualiausi šių ir ateinančių metų pasiekimai, problemos, lūkesčiai. Savivaldybės meras dėkojo švietimiečiams už „susikalbėjimą, už tai, kad sunkmečio naštą visi prisiėmė vienodai“, atkreipė dėmesį, kad įstaigų bendruomenės įstaigas prižiūrėtų šeimininkiškai.


Ir įstaigų vadovai, ir profesinės sąjungos pirmininkai akcentavo, kad metų pradžioje pasirašytas susitarimas tarp Ukmergės rajono savivaldybės, Lietuvos ikimokyklinių ugdymo įstaigų vadovų asociacijos Ukmergės rajono skyriaus, Švietimo profesinės sąjungos Ukmergės rajono susivienijimo, padėjo sureguliuoti įsipareigojimus sunkmečiu.


LŠPS Ukmergės rajono susivienijimo pirmininkas Arūnas Rimkus kalbėjo, kad konstruktyvus bendradarbiavimas padėjo spręsti daugelį rajono švietimo problemų. 


Finansų skyriaus vedėja Vida Butkevičienė supažindino su planuojamu 2011 m. savivaldybės biudžetu.  Neįskaitant biudžetinių įstaigų pajamų, aplinkos apsaugos rėmimo programos ir vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą, numatomas 87972,4 tūkst. Lt biudžetas. Didžiąją dalį biudžeto pajamų sudaro specialios tikslinės dotacijos iš valstybės biudžeto – 51766,4 tūkst. Lt. Savarankiškoms savivaldybės funkcijoms vykdyti teks 36206 tūkst. Lt.


Speciali tikslinė dotacija mokinio krepšeliui finansuoti 2011 m. numatoma 27 milijonai 945 tūkstančiai litų. Nuo kitų metų iš mokinio krepšelio numatoma finansuoti dvidešimt ikimokyklinio ugdymo savaitinių valandų. Pagal mokinio krepšelio metodiką įstaigos gaus 95 proc. joms priklausančio mokinio krepšelio lėšų, kurios bus naudojamos darbo užmokesčiui pagal ugdymo planą mokėti, psichologinei, specialiajai ir socialinei pedagoginei pagalbai teikti, įstaigos valdymui, ugdymo priemonėms, kvalifikacijai kelti. Likę 5 proc. bus naudojami ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugų prieinamumui, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo formų įvairovei įgyvendinti.


Susitikimuose taip pat kalbėta apie savivaldybės  finansinę padėtį, galimybes baigti pradėtas švietimo įstaigų renovacijas, rajono mokyklų tinklo pertvarką. Ir rajono savivaldybės meras, ir Švietimo ir sporto skyriaus vedėja Dalė Steponavičienė kvietė įstaigų vadovus teikti pasiūlymus visais šiai sričiai aktualiais klausimais.


Šiuo metu vyksta susitikimai, diskusijos dėl mokyklų pertvarkos su Taujėnų, Veprių, Želvos, Sližių, Kulniškių, Žemaitkiemio, Šešuolių bendruomenėmis.


Sutarta, kad savivaldybės vadovų ir specialistų, švietimo įstaigų vadovų ir profesinių sąjungų pirmininkų susitikimai vyks reguliariai. Nuolatos bus ieškoma bendrų rajono švietimui būtinų sprendimų.


 


 


Ukmergės susivienijimo informacija


www.svietimoprofsajunga.lt