Siūloma įteisinti laisvadienį profilaktiniam sveikatos tikrinimui

Tarp numatomų priemonių – ir užmojis įteisinti galimybę privačioms pirminės sveikatos priežiūros įstaigoms, dirbančioms pagal sutartis su teritorinėmis ligonių kasomis, naudotis valstybei ar savivaldybės priklausančiu kilnojamuoju ir nekilnojamuoju turtu panaudos teise.


Taip pat ketinama reglamentuoti sveikatos priežiūros specialistų darbo krūvius, tobulinti vaistinių preparatų reklamos reikalavimus, siekiant užtikrinti neklaidinančią ir objektyvią reklamą, skatinančią racionalų vaistinių preparatų vartojimą.


Šio ir kitos priemonės bus teikiamos tvirtinti Vyriausybei, o po to – ir Seimui.


Pagal dokumento projektą, numatoma sudaryti vienodas konkurencines veiklos ir atsakomybės sąlygas visiems šeimos gydytojams, nepriklausomai nuo sveikatos priežiūros įstaigos nuosavybės formos, diegti įvairias viešojo ir privataus sektorių bendradarbiavimo formas bei mažinti verslo plėtrą ribojančias sąlygas sveikatos priežiūros sektoriuje.


Per penkmetį numatoma įgyvendinti asmens sveikatos priežiūros įstaigų tinklo optimizavimo planą, pagal kurį “aukščiausio sudėtingumo lygio sveikatos priežiūros paslaugos būtų teikiamos universitetų ir respublikos ligoninėse, o regiono ir rajono lygmens ligoninėse pacientai laiku gautų kitas reikalingas, saugias ir kokybiškas paslaugas”.


Siekaint gerinti pacientų sveikatai padarytos žalos atlyginimo tvarką, planuojama įdiegti be kaltės padarytos žalos atlyginimo modelį.


Gyventojų atsakomybę už savo sveikatą numatoma ugdyti, be kita ko, vykdant mokestinę politiką, skatinančią sveiką gyvensena be sveikatą žalojančių nuo asmens priklausančių veiksnių.


Tarp planų – ir papildomojo (savanoriško) sveikatos draudimo įvedimas. Jis esą laiduotų pacientams privalomojo sveikatos draudimo neapmokamų paslaugų kompensavimą ir papildomus finansinius išteklius sveikatos sistemai finansuoti bei būtų priemonė išvengti neoficialių mokėjimų.


Metmenyse iškeltas siekis, kad valstybės išlaidos sveikatos apsaugai pasiektų ES šalių vidurkį.


 


 


BNS


 

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!