Pirmasis pagrūmojimas vyriausybei – gegužės 1-ąją

Vyriausybės spaudos tarnybos pranešime teigiama, jog šie susitarimai esą pasiekti kartu su socialiniais partneriais. Tuo tarpu dieną prieš Vyriausybės posėdį Lietuvos radijuj LPSK pirmininkas Artūras Černiauskas tvirtino priešingai.


 


„Pirmąjį įspėjimą Vyriausybė gaus Gegužės pirmąją dieną“, – trečiadienį lp sakė A.Černiauskas.


 


Pasak jo, Ministrų kabinetas neturėjo teisės šių pasiūlymų teikti Seimui, nesi tokiam variantui nepritarė nei darbdavių, nei profsąjungų atstovai. „Darbdaviai nepritarė streikų paskelbimo tvarkos liberalizavimui, o mes – daugeliui kitų pasiūlymų. Taip Vyriausybė pažeidžia Nacionalinį susitarimą, kurį ji labai išgyrė, – dėstė LPSK pirmininkas, – ir sudaro pretekstą mums imtis protestų. Pirmas pagrūmojimas bus gegužės 1 d., o paskui pasižiūrėsim, nes planų tam tikrų turime“.


 


Vyriausybė spaudos tarnybos išplatintame pranešime detalizuojami siūlomi pakeitimai:


 


„Darbo kodekse siūloma leisti plačiau taikyti suminę darbo laiko apskaitą ir nustatyti maksimalią 48 valandų darbo savaitę ir 12 valandų darbo dieną (pamainą) per 4 mėnesių apskaitinį laikotarpį, paliekant bendrus paros ir savaitės nepertraukiamojo poilsio reikalavimus.


Projekte atsisakoma nuostatos draudžiančios dirbti viršvalandžius. Numatomi išimtiniai atvejai, kai darbdavys galės skirti dirbti viršvalandinius darbus, o kitais atvejais bus leidžiama juos organizuoti tik darbuotojui raštiškai sutikus, tačiau ne daugiau kaip 4 valandas per dieną ir ne daugiau kaip 120 valandų per metus (kolektyvinėje sutartyje nustatytais atvejais – 180 valandų per metus).


Taip pat siūloma įteisinti galimybę laikinai, ne ilgesniam kaip 2 metų laikotarpiui, sudaryti terminuotas darbo sutartis naujai įsteigtose darbo vietose. Tačiau siekiant išvengti piktnaudžiavimo, tokių sutarčių skaičius negalės viršyti 50 proc. visų darbo vietų (pareigybių) skaičiaus. Darbdavys galės atleisti darbuotoją netaikant išankstinio įspėjimo termino, tačiau privalės išmokėti jam dvigubo dydžio išmoką. Ši nuostata būtų taikoma laikinai – dvejus metus.


Darbo kodekso pataisose numatytas ir darbo sutarties vykdymo sustabdymas, kai darbdavys ilgiau kaip 2 mėnesius iš eilės nevykdo savo įsipareigojimų darbuotojui arba nemoka viso priklausančio darbo užmokesčio.


Numatoma įteisinti šakinių streikų skelbimą profesinių sąjungų organizacijos įstatuose nustatyta tvarka.


Vyriausybė taip pat siūlo Seimui reglamentuoti nuotolinį darbą – naudodami informacines technologijas darbuotojai galės dirbti namuose arba kitose jiems priimtinose vietose”.


 


(RMP)


www.lprofsajungos.lt


 

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!