Socialinio dialogo komisijos posėdis lr susisiekimo ministerijoje

Susitikimo metu buvo aptarti įmonėje vykstantys reorganizacijos procesai, domėjomės, ar nesikeis bendrovės strategija. Dažna įmonės vadovybės kaita atneša naujus pokyčius, kurie neigiamai veikia darbuotojus. Pašto valdybos pirmininkas Rimvydas Vaštakas patikino, kad diegiama struktūra yra patvirtinta valdyboje ir todėl jokie pašto vadovybės pasikeitimai neturės įtakos vykstantiems procesams. Mes apgailestaujam,  kad vykstantys pasikeitimai pareikalavo nemažos dalies darbuotojų atleidimo, tačiau turėjome galimybę išsakyti savo nuomonę dalyvaujant konsultacinių komitetų posėdžiuose, apginti kai kuriuos profsąjungų narius. Kadangi ir ateityje pašte bus diegiamos naujos technologijos, vis didesnę laiko dalį teks skirti darbui su klientais, akcentavome, kad pašto vadovybė turėtų žymiai daugiau rūpintis darbuotojų kompetencijos ugdymu, jų mokymu. L.e.p. AB Lietuvos pašto direktorius Aidas Ignatavičius informavo apie sunkią pašto finansinę ekonominę situaciją ir apie būtinybę vystyti tas jos veiklos sritis, kurios padėtų  įmonei gerinti rezultatus: pasiuntinių veikla, paslaugų pardavimai, logistika ir kt.


Susitikimo dalyviai buvo supažindinti su projektais ruošiamo naujo pašto įstatymo bei pašto įstatymo dėl ekonominių sankcijų taikymo nesąžiningiems paslaugų teikėjams.


 


parengė Alma Smilgienė


Lietuvos ryšių darbuotojų profesinės sąjungos


pirmininkė


http://www.lrdps.lt/