Sumažintas senatvės, invalidumo ir valstybines pensijas būtina kompensuoti

Tai antradienį paskelbė Konstitucinis Teismas.
Be to, jei valstybės finansai leidžia, tuoj pat pensijas būtina grąžinti į buvusį lygį.
Kompensuoti valstybines pensijas galima mažesniu lygiu nei senatvės, pareiškė Teismas.
„Valstybė turi pareigą nustatyti kompensavimo mechanizmą, pagal kurį valstybė įsipareigotų asmenims per protingą laikotarpį teisingai kompensuoti praradimus, atsiradusius sumažinus senatvės ar invalidumo pensiją“,– pareiškė Teismas.
Teismas pareiškė, jog „negalima nustatyti tokio reguliavimo, kai žmogui paskirta ir mokama senatvės pensija būtų sumažinta būtent dėl to“, kad pensininkas dirba, pareiškė Teismas.
Be to, senatvės pensijos dydis ir toliau turi priklausyti nuo to, kiek asmuo įmokėjo. Tuo tarpu valdantieji didesnes pensijas mažino daugiau, mažesnes – mažiau.
Tačiau Teismas sutiko, kad negali būti nemažinamos tokios pensijos, kurių užtenka tik „užtikrinti socialiniams poreikiams patenkinti ir atitikti socialinį orumą“. Mažinimas galimas tik taip, kad „nebūtų pažeidžiamos“ proporcijos „tų pačių kategorijų pensininkams“, galiojusios iki krizės.
Teismas taip pat nusprendė, jog galima mažinti ir biudžetinių darbuotojų atlyginimus, tačiau tik laikinai ir tik taip, kad iki krizės buvusių šių darbuotojų kategorijų atlyginimų proporcijos būtų išsaugotos. Tačiau galima nustatyti ribą, žemiau kurios algos nebūtų mažinamos.
Valstybė valdininkų ir biudžetininkų algas mažino kaip ir pensijas – daugiau gavę neteko daugiau.
Be to, algos turi būti atstatytos iškart, kai tik valstybė gali tam sukaupti lėšų.


 


pagal alfa.lt