Vienijami bendrų tikslų

Susivienijimo steigimo klausimą Marijampolės profesinių sąjungų organizacijų pirmininkai svarstė jau nuo praėjusių metų vasaros, po susitikimo su socialinio dialogo programos koordinatoriumi Zigmu Jančausku.


Marijampoliečiai  susivienijimo steigti neskubėjo, norėjo išsiaiškinti daugelį jiems rūpimų klausimų.


Š.m. sausio 26 d. LPSK koordinatorė Stasė Balčiūnienė surengė Marijampolės profesinės sąjungos organizacijų atstovų susitikimą. Tarp 23 dalyvavusiųjų susitikime – LPSK pirmininkas Artūras Černiauskas, kai kurių šakų pirmininkai bei socialinio dialogo koordinatorius Zigmas Jančauskas.


Renginio metu aptarti LPSK veiklos, socialinės partnerystės, trišalių tarybų veiklos regionuose, profesinių sąjungų įvaizdžio, atstovavimo darbuotojams sprendžiant darbo, socialines, ekonomines problemas, narystę profsąjungose, kiti aktualūs klausimai.


Susitikimo metu vieningai nuspręsta, kad Marijampolėje reikia steigti profesinių sąjungų organizacijų susivienijimą. Steigiamąjį susirinkimą rengti patvirtinta iniciatyvinė grupė: Arūnas Gylys – Socialinės pagalbos centro DPS pirmininkas (Lietuvos valstybės tarnautojų profesinių sąjungų šaka), Ramūnas Mažėtis – Miškų urėdijos DPS pirmininkas (Lietuvos miško ir miško pramonės darbuotojų profesinių sąjungų federacijos šaka), Valerija Menkevičienė – Marijampolės profesinių sąjungų bendrijos pirmininkė (Lietuvos žemės ūkio darbuotojų profesinių sąjungų federacijos šaka) ir Žydrūnas Ūlevičius – VĮ Marijampolės raj. keliai DPS pirmininkas (Lietuvos kelių ir autotransporto darbuotojų profesinių sąjungų federacijos šaka).


Kovo 17 d. Marijampolės profesinių sąjungų organizacijų pageidavimu, LPSK koordinatorė S.Balčiūnienė, surengė seminarą darbo teisės klausimais. Paskaitą skaitė ir į klausimus atsakė LPSK teisininkė Jolanta Cinaitienė.


Po seminaro įvyko steigiamasis susirinkimas, nuspręsta įsteigti Marijampolės regiono profesinių sąjungų susivienijimą, patvirtinti įstatai. Susivienijimo pirmininku išrinktas Žydrūnas Ūlevičius VĮ Marijampolės raj. keliai DPS pirmininkas, pavaduotoja – Danutė Valaitienė – VšĮ Marijampolės GMPS DPS pirmininkė, susivienijimo tarybos nariais išrinkti dešimties profesinių sąjungų organizacijų pirmininkai.


Marijampolės regiono profesinių sąjungų susivienijimui ir jos pirmininkui norisi palinkėti sėkmės ir tvirtybės, siekiant tarpusavio susitarimais derinti socialinių partnerių interesus, sprendžiant regiono socialines, ekonomines ir darbo problemas bei įtvirtinant trišalę partnerystę regione.


 


Stasė Balčiūnienė


LPSK koordinatorė

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!