Prezidentės ir lietuvos švietimo profesinės sąjungos nuomonės sutapo

Pirmu klausimu buvo svarstomas Švietimo įstatymo pakeitimo įstatymo projektas. Švietimo įstatymo pakeitimo įstatymo projekto tikslus pristatė viceministras Vaidas Bacys. Jis atsakė į komiteto narių klausimus. Daugelis komiteto narių nerimavo kaip toliau bus vykdoma švietimo priežiūra, kas bus už tai atsakingas, ar nepablogės švietimo kokybė. Daug neaiškumų kyla dėl neformalaus ugdymo įstaigų ateities, specialių poreikių vaikų integracijos, mokyklų savarankiškumo ir kitų klausimų.


Šiame posėdyje dalyvavo ir LR Prezidentės vyriausioji patarėja V. Budienė. Ji išreiškė prezidentės nuomonę neskubėti su Švietimo įstatymo pakeitimo įstatymo projekto priėmimu ir, galbūt, pirmiausiai parengti tik būtiniausias pataisas, kurios yra susijusios su apskričių panaikinimu. Komiteto nariai sutiko, kad viso projekto priėmimas gali įstrigti, nes jis jau dabar švietimo bendruomenės prieštaringai vertinamas.  
   
Komiteto pirmininkas informavo, jog iki balandžio 15 d. visuomenė ir suinteresuotos organizacijos teiks pasiūlymus dėl švietimo  įstatymo pakeitimo įstatymo projekto, o Seimo komitetai juos apsvarstys iki 20 d. Po to prasidės komiteto klausymai ir po jų bus apsispręsta ar bus teikiamas visas Švietimo įstatymo pakeitimo įstatymo projektas ar jo minimalistinis variantas. Nutarta, kad prof. A.M. Pavilionienė parengs komiteto išvadas šiuo klausimu.


Toliau buvo svarstoma dėl apskrities pavaldumo švietimo įstaigų steigėjo funkcijų perdavimo. ŠMM viceministras V.Bacys informavo, kad yra kelios probleminės įstaigos, dėl kurių pavaldumo iki šiol nepriimtas sprendimas, nes savivaldybės nesutinka jų perimti. Viena iš jų yra ir Ukmergės specialioji mokykla. Savo mokyklą apginti į posėdį atvažiavo ir šios mokyklos direktorė Violeta Markevičienė bei LŠPS pirmininko pavaduotojas Arūnas Rimkus, šios mokyklos pedagogas. Jie kalbėjo apie tai, kad mokyklos bendruomenė nerimauja dėl mokyklos ateities, nes savivaldybė kratosi bet kokios atsakomybės. Neseniai pasirodė informacija apie mokyklos likvidavimą.


Prezidentės patarėja čia pat išsakė pačios Prezidentės nuogąstavimus – yra apskritai daug abejonių dėl tokių mokymo įstaigų sujungimo ir specialiųjų poreikių vaikų integravimo į bendrojo lavinimo mokyklas. Prezidentė nori šiuo klausimu susitikti su Komiteto nariais ir aptarti kylančias problemas. ŠMM viceministras teisinosi, kad ne visur kyla problemų dėl tokių vaikų integracijos, yra ir gerų pavyzdžių. Posėdyje dalyvavęs Vilniaus apskrities viršininkas Jonas Vasiliauskas pažymėjo, jog merai ieško ekonomiškesnių sujungimo variantų ir todėl problemų tikrai yra. Todėl, jo manymu, tokios įstaigos, dėl kurių nesutariama gali laikinai pereiti ŠMM, po to bus priimamas geriausias sprendimas dėl jų likimo, o apie likvidavimą išvis neverta kalbėti.


Komiteto nariai sutarė, kad atidžiai stebės apskrities pavaldumo švietimo įstaigų steigėjo funkcijų perdavimą, reiks galvoti apie saugiklius, kurie spręs finansavimo klausimus, nes dabar numatytos lėšos yra tik 2010/2011 metams. Niekas nežino, kaip bus toliau. Mokytojai, vaikai ir jų tėvai turi jaustis saugiai. Lietuvos savivaldybių asociacijos atstovas Jonas Mickus sakė, kad šis klausimas iš principo yra sudėtingas, daug priklauso nuo savivaldybių geranoriškumo, bet taip pat ir finansinių garantijų ir aiškumo, kaip toliau bus administruojamos tokios įstaigos.   
  
Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto nariai rekomendavo: ŠMM prisiimti atsakomybę už spec. poreikių vaikų ugdymo prieinamumą ir kokybę; užtikrinti finansavimą; esant neaiškumams, nedaryti drastiškų sprendimų, o įstaigas palikti ŠMM pavaldume.  Dėl Ukmergės specialiosios mokyklos sutarta neskubinti įvykių, todėl mokyklos bendruomenė gali dirbti ramiai – jų įstaiga nebus nei likviduojama, nei paskubomis jungiama.


Dėl ikimokyklinio ugdymo įstaigų finansavimo problemų sprendimo kalbėjo ŠMM viceministras V.Bacys. Jis informavo, kad Vyriausybė skirs pinigus savivaldybėms (šiandien turi patvirtinti) ir ikimokyklinių įstaigų darbuotojams atlyginimai bus mokami laiku, nereikės eiti nemokamų atostogų. Prie Vyriausybės yra sukurta darbo grupė, kurioje dalyvauja ir socialinių partnerių atstovai. Ši grupė spręs kitas aktualias ikimokykliniam sektoriui problemas: krepšelio įvedimo, auklėtojų atlyginimų modelio sukūrimo ir kt.. Taip pat, kartu su socialinių partnerių atstovais tobulinant Ilgalaikę pedagogų atlyginimų didinimo programą, bus numatyta pirmenybė kelti atlyginimus būtent šio sektoriaus darbuotojams.   


LŠPS atstovai ir toliau žada aktyviai dalyvauti Seimo švietimo, mokslo ir kultūros komiteto posėdžiuose, kuriose bus svarstomi švietimo bendruomenei ir profesinės sąjungos nariams aktualūs klausimai.


 


LŠPS informacija


www.svietimoprofsajunga.lt


 


 


 

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!