Tarybos veikloje – kokybinis šuolis

Anksčiau tai buvo daugiau profesinių sąjungų tribūna. „Ateina darbdavių, savivaldybės atstovai į posėdžius, išklauso tų mūsų paskaitų – ir išsiskirstom“, – pasakoja šiemet trišalei tarybai pirmininkauti išrinkta Virginija Vilimienė. Mat visus metus taryboje vyko mokymai apie socialinę partnerystę, trišalių tarybų naudą.


Tačiau sudėtinga savivaldybės finansinė padėtis bei LPSK pirmininko Artūro Černiausko vizitas Mažeikiuose, kuris, pasak V.Vilimienės, sustiprino profsąjungų poziciją, situaciją pakeitė. Vasario mėnesį trišalė taryba surengė du labai rimtus posėdžius rajono savivaldybės biudžeto reikalais. Kadangi biudžetas deficitinis, tema – aktuali ir darbdaviams, ir profsąjungoms.
Abiejuose posėdžiuose dalyvavo meras, savivaldybės specialistai, pateikę reikiamą informaciją. Labiausiai nuo lėšų stygiaus rajone kenčia lopšeliai-darželiai. Pastebėta, jog vienos ikimokyklinės įstaigos tiesiog skursta, o kitos – gyvena pernelyg gerai. Trišalės tarybos narė Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos Mažeikių rajono susivienijimo pirmininkė Judyta Čejauskienė pasiūlė Mažeikių rajono trišalės tarybos vardu kreiptis į švietimo ir mokslo ministrą dėl vaiko krepšelio įvedimo ikimokyklinėse įstaigose. Tam buvo pritarta.
„Kai lėšų dalijimas vyksta savivaldybėje, tai ir atsiranda terpė korupcijai. Lėšos dažnai keliauja laikantis partiškumo principo, o pinigai turėtų eiti kartu su vaiku. Taip, kaip mokyklose veikia mokinio krepšelio principas“, – įsitikinusi trišalės tarybos pirmininkė. Ketinama kreiptis ir į kitų rajonų bei miestų trišales tarybas, kad būtų palaikyta ši iniciatyva.


 


„Lietuvos profsąjungos“ 2010 Nr. 2


 

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!