M.p.balašaitis: „darbo birža bus naudinga žmonėms, lanksti ir efektyvi“

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu konkursą institucijos vadovo pareigoms užimti laimėjęs M.P. Balašaitis jau paskirtas įstaigos direktoriumi.


Naująjį LDB vadovą kolektyvui pristačiusi socialinės apsaugos ir darbo viceministrė Audra Mikalauskaitė kalbėjo, kad ekonomikos krizės metu išaugęs nedarbas reikalauja sutelktų visų institucijų bei socialinių partnerių pastangų užimtumui didinti. „Tikimės, kad naujojo vadovo verslo bei administracinė patirtis leis pažvelgti į darbo rinkos problemas reikliai, padės optimizuoti veiklą ir atlikti reikiamus struktūrinius pertvarkymus, kurie nebūtų savitiksliai, o orientuoti į galutinį rezultatą – užimtumo skatinimą“, – teigė A. Mikalauskaitė.


Struktūriniai LDB ir teritorinių darbo biržų pakeitimai numatyti Vyriausybės programos įgyvendinimo priemonių plane. Dalis LDB struktūrinių pertvarkymų įgyvendinti dar praėjusį rudenį. Peržiūrint teisinę  bazę, buvo tobulinamas klientų aptarnavimas – pradėta išankstinė darbo ieškančių asmenų registracija telefonu, pailgintas teritorinių darbo biržų darbo laikas, dalis darbuotojų perkelti registruoti bedarbius, kad žmonėms nereikėtų ilgai užtrukti registruojantis darbo biržoje.


„Manau, kad labai svarbu padaryti taip, kad darbo birža iš tiesų taptų patikimu partneriu tarp darbdavių ir darbo ieškančių žmonių, kitų socialinių partnerių. Sunkmečio sąlygomis brangus kiekvienas litas. Taigi jį reikia investuoti taip, kad jis atneštų maksimalią naudą“, – sakė naujasis LDB vadovas M.P. Balašaitis. 


Iki tol LDB direktoriaus pareigas laikinai ėjo Albertas Šlekys. Jis esant tarnybinei būtinybei perkeltas šios institucijos direktoriaus pavaduotoju, jam pavesta laikinai vykdyti direktoriaus funkcijas.


 


 


LDB informacija


www.ldb.lt

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!