Nedarbo mažinimo priemonės

Inicijuojamas ilgalaikis Darbo forumas, dalyvauti pakviesti Vyriausybės atstovai, politikai ir socialiniai partneriai.


Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijai atstovavo Artūras Černiauskas, LPSK pirmininkas, Gražina Gruzdienė, Lietuvos maistininkų profesinės sąjungos pirmininkė, Jolanta Cinaitienė, LPSK teisininkė.


Susitikimo metu aptartos egzistuojančios ir tik pradėjusios veikti nedarbo mažinimo priemonės.


Sutarta sudaryti tris darbo grupes, jos ieškos konkrečių sprendimų, kaip skatinti naujų darbo vietų kūrimą, skatinant verslą išsaugoti esamas darbo vietas, kaip keisti verslo sąlygas ir darbo santykius bei kaip spręsti bedarbių grąžinimo į rinką, darbo biržų efektyvumo klausimus.


Diskusijos metu išskirtos trys pagrindinės bedarbystės problemų sritys: pirmoji – darbo vietų kūrimas ir išsaugojimas skatinant ekonomiką (planuojama naudoti ženkliai didesnes Europos Sąjungos lėšas, galvoti apie naujus būdus, perimti kitų šalių patirtį; antroji sritis – pagalba verslui išsaugant daugiau darbo vietų ar kuriant naujas, lengvinant verslo sąlygas ir keičiant darbo santykius, trečioji – parama bedarbiams ir ilgalaikės bedarbystės problema. Darbo biržos sistema neveikia pakankamai efektyviai, todėl bus svarstoma, kaip ją padaryti lankstesnę.        


2010 m. sausio 18 dienos LPKS valdybos posėdyje, svarstytos ir bendru sutarimu patvirtintos LPSK atstovų kandidatūros į darbo grupes.


Darbo vietų išsaugojimo ir naujų kūrimo skatinimo grupėje, kuriai vadovaus ūkio ministras Dainius Kreivys, dirbs LPSK pirmininko pavaduotojas Algirdas Kvedaravičius. Verslo sąlygų gerinimo grupėje, vadovaujamoje Ministro Pirmininko kanclerio Deivido Matulionio, dalyvaus LPSK teisininkė Jolanta Cinaitienė, o grupėje, rengsiančioje siūlymus dėl paramos bedarbiams, kuriai vadovaus socialinės apsaugos ir darbo ministras Donatas Jankauskas, LPSK atstovaus Lietuvos maistininkų profesinės sąjungos pirmininkė Gražina Gruzdienė.


Socialiniai partneriai sausio 22 dieną deleguoja savo atstovus į darbo grupes, o darbo grupėms iki kovo 15 dienos pavesta suformuluoti konkrečius pasiūlymus.

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!