Keturi svarbiausi vyriausybės prioritetai šiais metais

Penkioliktoji Vyriausybė 2010 metais savo veiklą orientuos į šiuos pagrindinius prioritetus:
    darbo vietų kūrimas, nedarbo lygio mažinimas ir ekonomikos skatinimas;
•    valstybės valdymo modernizavimas ir kova su korupcija;
•    struktūrinės pertvarkos socialinės rūpybos, sveikatos apsaugos, švietimo ir energetikos srityse;
•    šalies visuomenės telkimas pažangos vizijai „Lietuva – 2020“ sukurti.

    „Praėjusiais metais svarbiausias mūsų tikslas buvo išlaikyti finansinį stabilumą. Šiemet telkiamės spręsti nedarbo mažinimo, darbo vietų kūrimo klausimą. Net ir pradėjus augti ekonomikai, nedarbas kurį laiką nemažėja, todėl darbo vietų kūrimui Vyriausybė skirs maksimalų dėmesį“, – sako Ministras Pirmininkas Andrius Kubilius apie svarbiausią šiemet Vyriausybės prioritetą.
    Svarbiausiems prioritetams įgyvendinti Vyriausybė 2010 metais numatė atlikti ir pagrindinius darbus, išskirdama šias sritis:
•    darbo vietų kūrimas, nedarbo lygio mažinimas ir ekonomikos skatinimas;
•    valstybės tarnybos modernizavimas ir kova su korupcija;
•    tolesnis viešųjų finansų konsolidavimas ir efektyvus išteklių naudojimas, įdiegiant į
rezultatus orientuotą valdymo modelį;
•    apskričių reforma;
•    struktūrinė reforma socialinėje srityje;
•    sveikatos apsaugos reforma;
•    struktūrinės pertvarkos švietimo srityje;
•    energetika ir transportas;
•    elektroninių viešųjų paslaugų plėtra.
    Vyriausybė, nustatydama savo 2010 m. veiklos prioritetus, pažymi, kad per šį precedento neturintį ekonomikos sunkmetį svarbiausiomis vertybėmis laiko solidarumą ir socialinę rimtį. Prioritetai nustatyti siekiant įgyvendinti su socialiniais partneriais pasiektą Nacionalinį susitarimą, nustatantį šalies ūkio atkūrimo principus. Vyriausybė yra įsitikinusi, kad įgyvendintos Nacionalinio susitarimo nuostatos užtikrins ilgalaikę ekonomikos augimo perspektyvą.
    Vyriausybės sprendime taip pat pabrėžiama, kad 2010 metais turi būti įgyvendinta ir daug kitų konkrečių žingsnių ir kad kiekvienas Ministrų kabineto narys yra atsakingas už Vyriausybės programos įgyvendinimą jam priskirtoje valdymo srityje
    Ministerijoms pavesta pasibaigus kiekvienam ketvirčiui pateikti informaciją apie pažangą įgyvendinant 2010 m. Vyriausybės prioritetus.

Šaltinis:


www.lrv.lt


 

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!