Vaikų globos namų profesinių sąjungų susivienijimo pasitarimas utenoje

Susivienijimo pirmininkė Vita Konovalovienė trumpai apibūdino jau kelis mėnesius aktyviai veikiančios organizacijos darbą bei išvardino svarbiausias spręstinas problemas – liepos mėnesį artėjantį apskričių įsteigtų vaikų globos namų perdavimą savivaldybėms bei vis aktualesne tampančia diskusiją dėl juose dirbančių žmonių darbo funkcijų  ir pareigybių.


Nuo 2010 metų sausio 1 d. nelikus auklėtojo pareigybės, dalis darbuotojų tapo socialiniais pedagogais, o didžioji dalis – socialiniais darbuotojais. Deja, nei pačių įstaigų, nei darbuotojų darbo funkcijos nė kiek nepakito, tik naujai iškeptiems socialiniams darbuotojams atlyginimas sumažėjo beveik per pusę.


Pasitarimo dalyviai apsvarstę susidariusią situaciją, numatė tolimesnius į profesinę sąjungą susibūrusių vaikų globos namų darbuotojų žingsnius. Pirmiausia, kiekvienų globos namų profesinės sąjungos inicijuos susitikimus su konkrečių apskričių bei savivaldybių atstovais, kuriuose pradės derybas dėl būsimo steigėjo pakeitimo ir tolimesnių įstaigos perspektyvų.


Artimiausiu metu planuojamas susitikimas su Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaigos vadove Rimante Šalaševičiūte, siekiant sužinoti jos nuomonę dėl struktūrinių pertvarkymų vaikų globos namuose ir šių pokyčių pasekmių globotiniams. Kartu apie minėtas pertvarkas ir jų įtaką vaikų namų darbo kokybei bus paruošta išsami publikacija respublikinėje spaudoje. Pagrįsti profesinės sąjungos ekspertų ir praktikų dėstomus argumentus apie tai, kad vaikų globos namuose vaikams teikiamos kompleksinės socialinės ir pedagoginės paslaugos vaikams, priimtas sprendimas ieškoti galimybių atlikti išsamų mokslinį tyrimą. Tuo tikslu susivienijimo atstovai jau buvo susitikę su Utenos kolegijos direktorium dr. Gintautu Bužinsku.


Siekiant plačiame rate išgvildenti minėtą problemą, balandžio mėnesį planuojama respublikinė konferencija, į kurią bus kviečiami tiek ministerijų valdininkai, tiek vaikų globos namų steigėjų atstovai, tiek dalykinių asociacijų atstovai.


 Diskusijoje dalyvavęs Aukštaitijos švietimo darbuotojų profesinių sąjungų susivienijimo pirmininkas Audrius Jurgelevičius įsipareigojo organizacijos tinklapyje www.svietimoprofsajunga.lt paskelbti vaikų globos namų darbuotojams reikalingų teisės aktų rinkinį.


Primename, kad 2009 m. spalio 7 d. įsikūrė Vaikų globos namų profesinių sąjungų susivienijimas, įeinantis į Aukštaitijos susivienijimo sudėtį ir vienijantis 15 organizacijų visoje Lietuvoje. 


 


 


 


 


 


 


LŠMPSF ir AŠDPSS informacija


www.svietimoprofsajunga.lt


 

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!