Profesinės sąjungos turi mobilizuotis ir atremti darbdavių siūlymus

Jau pasirodę darbdavių siūlymai gąsdina profesines sąjungas – vėl akcentuojamas LR Darbo kodekso liberalizavimo būtinumas, darbo biržos, bedarbių perkvalifikavimo, Sodros funkcijų perdavimas privačioms struktūroms, SoDros ir valstybės biudžeto sujungimas. Profesinės sąjungos mano, kad nedarbo problemos tai nesumažins, tačiau šie pakeitimai įneš valstybėje dar didesnę netvarką, sudarys sąlygas piktnaudžiauti bei kels grėsmę net minimalioms darbuotojų teisėms. Netgi finansų ministrė „Verslo žinioms“ teigė, jog kalbos apie biudžetų sujungimą arba bazinės pensijos mokėjimo perdavimą į valstybės biudžetą yra „labiau šio laikmečio ir pinigų stygiaus sukelta diskusija nei vienintelis galimas ir įmanomas sprendimas“.


 


Darbdavių siūlymai darbo vietoms kurti ir išsaugoti:  • ES paramos naudojimo prioritetu turėtų tapti naujų darbo vietų kūrimas.

  • Dalį darbo biržos funkcijų perduoti privačioms struktūroms.

  • Bedarbių perkvalifikavimą perduoti privačioms įmonėms.

  • Liberalizuoti Darbo kodeksą:

        leisti sudaryti terminuotas darbo sutartis ne tik laikino, bet ir nuolatinio pobūdžio darbams. Šiuo metu darbdaviai, net ir galėdami priimti darbuotoją vengia tai daryti, todėl, kad nėra užtikrinti dėl rinkos stabilumo ir galimų pokyčių;


        leisti susitarti dėl trumpesnių įspėjimo apie atleidimą iš darbo terminų ne tik kolektyvinėje, bet ir individualioje darbo sutartyje;


        suvienodinti išeitines išmokas visiems atleidžiamiems darbuotojams ir nustatyti išmokos dydį – du vidutiniai darbuotojo darbo užmokesčiai;


        papildomas atostogas už ilgalaikį nepertraukiamą darbą vienoje darbovietėje įteisinti kaip darbdavio teisę, o ne pareigą;


        leisti darbdaviui ir darbuotojui laisvai susitarti dėl nemokamų atostogų;


        įteisinti galimybę darbuotojo raštišku prašymu leisti pailginti kasdieninio darbo laiką vienoje darbovietėje nuo 8 iki 10 valandų ir nelaikyti to viršvalandžiais;


        viešajame sektoriuje įteisinti keturių darbo dienų savaitę.

Siūlymai spręsti „Sodros“ problemas:  • Įgyvendinti tai, kas įtvirtinta Nacionaliniame susitarime:

        parengti ilgalaikę valstybinio socialinio draudimo ir valstybinių išmokų reformą;


        išmokas iš „Sodros“ biudžeto sieti su realiomis šio biudžeto pajamomis;


        sukurti bendrą ir aiškią išmokų, mokamų iš valstybės biudžeto, sistemą, kuri skatintų asmenis dirbti, o ne būti socialinės paramos gavėjais;


        laipsniškai didinti senatvės pensijos amžių vyrams ir moterims iki 65 metų.  • Dalį „Sodros“ funkcijų perduoti privačioms struktūroms, griežtai apibrėžti būtinus atidėjimų, rezervus,  mokesčius.


  • Kiek įmanoma greičiau grįžti prie ankstesnės įmokų į privačius pensijų fondus dalies (5,5 %) ir griežtinti šiuos fondus administruojančių įmonių atsakomybę.


  • Sujungti „Sodros“ ir valstybės biudžetus.


Verslo skatinimas:  • Įgyvendinti tai, kas numatyta kartu su Nacionaliniu susitarimu pasirašytame protokole.


Šaltiniai: Lietuvos pramonininkų konfederacija, Lietuvos verslo darbdavių konfederacija, „Lietuvos verslo konfederacija/ICC Lietuva“, Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacija, „Verslo žinios“.

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!