Susitikimai su panevėžio filialo centro 1, 2, 4 ir 5 paštų profesinių sąjungų nariais, kitais darbuotojais

Susitikimuose kalbėta apie profsąjunginio judėjimo aktualijas Lietuvoje: pasirašytą Nacionalinį susitarimą tarp LR Vyriausybės ir socialinių partnerių (profesinių sąjungų, verslo ir darbdavių, pensininkų, neįgaliųjų organizacijų), šalies dirbančiųjų aktyvumą ginant savo darbo, ekonominius ir socialinius interesus mitinguose, eitynėse, piketuose bei kt. Taip pat buvo papasakota apie pastoviai vykstančius profsąjungų vadovų susitikimus su  pašto vadovybe ir juose aptartus klausimus: dėl bendrovės finansinės, ekonominės padėties, ruošiamą naują bendrovės valdymo struktūrą ir planuojamą jos pristatymą artimiausiu metu filialų dirbantiesiems, tolimesnius bendrovės planus optimizuojant pašto tinklą ir kt.


 


Susitikimų metu darbuotojai buvo supažindinti su kai kuriais darbo kodekso pakeitimais: įspėjimo terminų sutrumpinimą prieš atleidžiant darbuotoją iš darbo ir įvedant naujas darbo apmokėjimo sąlygas – jeigu šios nuostatos būtų įtrauktos į Bendrovės kolektyvinę sutartį bei kt. 


 


Atsakyta į darbuotojų paklausimus: paaiškinta, kad dabartinė pašto restruktūrizacija pagrindinai palies administracijos darbuotojų skaičių ir apie tai, kad kai kurios Lietuvos pašto kolektyvinės sutarties nuostatos buvo pakeistos darbdavio iniciatyva dėl susidariusios įmonėje sunkios finansinės ir ekonominės situacijos.  Informuota, kad susidariusios problemos dėl naujos pašto darbo dienų per savaitę nustatymo trukmės profsąjungų iniciatyva apsvarstytos ir peržiūrėtos kartu su profsąjungų atstovais.


 


Susitinkimų metu išplatinti lankstinukai „Kodėl verta būti profsąjungos nariu?“, „Individualūs darbo ginčai“ ir „Ar lengva atleisti darbuotoją iš darbo, kai nėra jo kaltės?“  bei kt.


 


Lietuvos ryšių darbuotojų profesinės sąjungos


www.lrdps.lt


 

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!