Komitetas pritarė laikinajam įstatymui

Komitetas patobulino Vyriausybės siūlomą valstybinių socialinio draudimo pensijų mažinimo tvarką, tačiau nepritarė Vyriausybės siūlymui papildomai mažinti šias pensijas dirbantiems neįgaliesiems. Komitetas nepritarė Vyriausybės pasiūlymui didinti valstybinio socialinio draudimo įmokos tarifą, pasiūlyta motinystės (tėvystės) pašalpas mažinti ne nuo 2010 m. sausio 1 d., o nuo 2010 m. liepos 1 d. Motinytės (tėvystės) pašalpos, paskirtos iki 2010 m. liepos 1 d., nuo šios datos bus sumažintos 10 procentų tiek iki vaikui sukaks 1 metai, tiek iki vaikui sukaks 2 metai.


Įstatymu siūloma perskaičiuoti visas valstybines socialinio draudimo senatvės, netekto darbingumo (invalidumo), išankstines senatvės, ištarnauto laiko, našlaičių, maitintojo netekimo pensijas. Senatvės pensijas siūloma perskaičiuoti, laikant, kad pagrindinė pensijos dalis lygi 120 procentų valstybinės socialinio draudimo bazinės pensijos bei taikant Vyriausybės patvirtintas naujas einamųjų metų draudžiamąsias pajamas. Tokiu būdu pagrindinė pensijos dalis padidėtų, mažėtų tik papildoma pensijos dalis, o priedas už stažo metus nesikeistų. Kartu siūloma Vyriausybei nustatyti ribinį dydį, už kurį mažesnės pensijos nebūtų mažinamos (numatoma, kad šis dydis bus 650 Lt). Tiems asmenims, kuriems iki perskaičiavimo gaunama pensija viršijo ribinį dydį, tačiau po perskaičiavimo pensijos dydis yra mažesnis nei ribinis dydis, bus skiriamas kompensacinis priedas, lygus ribinio pensijos dydžio ir perskaičiuotos pensijos dydžio skirtumui (tai yra būtų primokama iki ribinio dydžio).


Siūloma perskaičiuoti valstybinių pensijų, rentų ir kompensacijų gavėjams paskirtas išmokas pagal įstatymo projekto nustatytą formulę. Mažinimo procentas priklausys nuo gaunamos išmokos (jų sumos) dydžio. 


Darbingo amžiaus asmenims, kuriems nenustatytas darbingumo lygis, 15 procentų bus sumažintos slaugos ar priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinių kompensacijos ir šalpos kompensacija, mokamos pagal Valstybinių šalpos išmokų įstatymą.


Komitetas taip pat patobulino Vyriausybės siūlymus dėl išmokų vaikams, mokamas pagal Išmokų vaikams įstatymą. Komitetas pasiūlė mokėti 0,75 bazinės socialinės išmokos dydžio išmoką (97,50 Lt) per mėnesį taip pat ir kiekvienam vaikui ar fizinio asmens globojamam vaikui iki 2 metų amžiaus, jei vaiko tėvai ar globėjai gaus socialinio draudimo motinystės (tėvystės) pašalpą, mažesnę kaip 1,5 valstybės remiamų pajamų dydžio (525 Lt). Taip pat, jei šeima ar bendrai gyvenantys asmenys augina tris ar daugiau vaikų, įskaitant globojamus vaikus, kiekvienam vaikui ar fizinio asmens globojamam vaikui mokėti 0,4 bazinės socialinės išmokos dydžio išmoką (52 Lt) per mėnesį, jei vidutinės šeimos ar bendrai gyvenančių asmenų pajamos vienam asmeniui per mėnesį bus mažesnės kaip 1,5 valstybės remiamų pajamų dydžio, kai vaikas yra 7-18 metų amžiaus.


Komitetas iš esmės pritarė Lietuvos Respublikos Prezidentės pateiktam Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymui. Komitetas, įvertindamas šeimos instituto stiprinimo ir atitinkamų vertybinių nuostatų nepilnamečiams formavimo būtinybę, pasiūlė, kad neigiamą poveikį nepilnamečiams darančia būtų pripažinta ir tokia viešoji informacija, kuri skatintų kitokią, nei LR Konstitucijoje ir Civiliniame kodekse įtvirtinta santuokos ir šeimos kūrimo samprata. Santuokos tikslas ir padarinys – šeimos santykių sukūrimas, t.y. santykių, grindžiamų vyro ir moters abipuse meile, lojalumu ir pasitikėjimu, atsiradimas. Šie santykiai sudaro santuokos pagrindą ir šeimos esmę.

www.lrs.lt


 

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!