A.navaitis toliau vadovaus kelių ir autotransporto federacijai

No 2006 metų pabaigos perėmęs organizacijos vairą Artūras Navaitis šiame suvažiavime delegatams (deleguota po du atstovus iš kiekvienos organizacijos) atsiskaitė už Federacijos veiklą, buvo pristatyta finansinė ataskaita, pataisyti įstatai, kuriais remiantis išrinkta pirmininkų taryba. Ji susideda iš pirminių organizacijų, priklausančių federacijai, pirmininkų.


 


Rinkimuose į pirmininko postą kandidatavo du žmonės: A.Navaitis bei Vairuotojų profsąjungos vadovas Ramūnas Narbutas. Balsuojant slaptu balsavimo rezultatai pasiskirstė taip:  už A.Navaitį balsavo 14 delegatų, už R.Narbutą – 4, vienas biuletenis buvo sugadintas (iš 28 delegatų į suvažiavimą atvyko 19).


 


Suvažiavime į Federacijos gretas įstojo, tiksliau – veiklą atnaujino, dar viena organizacija. Nuo 1999 metų nevykdžiusi veiklos VĮ “Marijampolės regiono keliai” profesinė sąjunga spalio mėnesį surengė atkuriamąjį susirinkimą, kuriam pirmininku išrinko Žydrūną Ulevičių. Šiame susirinkime dalyvavęs A.Navaitis pasiūlė atnaujinti narystę ir federacijoje, kas suvažiavime buvo padaryta. Beje, atkurtos organizacijos nariais tapo 47 darbuotojai iš 75. Dabar Kelių ir autotransporto federacijoje yra 16 pirminių profsąjungų. 


 


Vykstant diskusijoms svarstytas ir prieš metus federacijos tarybos priimtas sprendimas jungtis su Lietuvos paslaugų sferos darbuotojų profesine sąjunga. Visi kalbėjusieji šį kartą pasisakė prieš. Motyvas – nenorima prarasti savarankiškos organizacijos statuso ir tapti kitos profsąjungos padaliniu.


 


(RMP)


 www.lprofsajungos.lt


 

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!