Susitikime su profesinių sąjungų atstovu prie lr seimo aptarta aukštojo mokslo reforma

Susitikime dalyvavo LAMPSS atstovai: Virginija Apanavičienė, Rimutė Meilutienė, Aurelijus Zuoza, Darius Gerasimčikas ir AŠDPS atstovas Romas Turonis. 


Susitikimo iniciatoriai, LŠMPSF atstovai domėjosi, kokios profesinių sąjungų atstovo prie LR Seimo galimybės daryti įtaką Seimo priimamiems įstatymams. Algirdui Raukai buvo išsamiai pristatytos naujojo Mokslo ir studijų įstatymo trūkumai ir grėsmės. Siūloma aukštojo mokslo reforma socialiai neteisinga, todėl kelia nemažą protestų bangą.


Susitikime aptarti būdai ir metodai, kaip, profesinių sąjungų atstovui prie Seimo tarpininkaujant, būtų galima siekti socialiai teisingesnio Mokslo ir studijų įstatymo. A. Rauka pasiūlė surengt LŠMPSF atstovų susitikimus su Seimo vadovais. Profesinių sąjungų atstovai pasinaudos galimybe dalyvauti Seimo komitetų posėdžiuose, kai bus svarstomas aukštojo mokslo reformą reglamentuojantis įstatymas bei kiti aktualūs švietimo klausimai.


                                                                


 


LŠMPSF informacija


                                                            

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!