Maistininkų profsąjungos įgaliotinių tarybos posėdis

Susitikimo pradžioje pristatytas ir aptartas 2009 m. darbo planas. Iškart papildytas naujomis veiklomis, seminarais, derybomis.


Posėdžio metu  prisiminti Visuotinės protesto akcijos reikalavimai. Konstatuota, kad akcija  pavyko ir dabartinė pozicija turi būti labai konstruktyvi.


Įgaliotiniai  supažindinti su profesinių sąjungų koordinacinio centro sudarytomis penkiomis derybų grupėmis – Užimtumo, Mokesčių, Darbo santykių, Biudžeto ir valstybės  tarnautojų bei Strategijų. Šios grupės ruošia argumentus deryboms su Vyriausybe. Jau paruošta visų profsąjungų organizacijų reakcija į penkioliktosios Vyriausybės veiksmų planą. Vyriausybei išsiųstas  reikalavimas sudaryti savo derybų grupes jau sulaukta atsakymo iš Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos su pažadu tokią grupę sudaryti.


 


Įgaliotiniai paprašyti išreikšti savo nuomonę numatomais darbo santykių liberalizavimo klausimais.


LMP Konsultantas darbo apmokėjimo ir socialiniais klausimais pristatė siūlomus socialinio draudimo ir užimtumo įstatymų keitimus. Įgaliotiniai pasisakė, kad tokiu metu ne laikas keisti nedarbo  pašalpų mokėjimo tvarką. Juk neatleidžiami žmonės, gaunantys pakankamai  aukštus atlyginimus. Atleidžiami tie, kurie gauna labai mažai, todėl nukėlus nedarbo pašalpos mokėjimą po trijų (ar darbuotojo kaltės atveju – po šešių mėnesių), žmogus gana ilgam laikui paliekamas be pajamų. Aptarti galimi kompromisai. Patvirtinta 2008 m. finansinė sąmata bei pristatytas ir patvirtintas 2009 m. sąmatos projektas.


 


Posėdžio pabaigoje apsvarstyti V-ojo LMP suvažiavimo (vyksiančio birželio mėnesį) organizaciniai klausimai, aptartos galutinės įstatų pataisos, galimi jungimosi su kitomis profesinėmis sąjungomis variantai, pavadinimo keitimo tikslingumas, naujų narių iš kitų galimų sektorių pritraukimas, tartasi dėl suvažiavimo vietos, darbotvarkės, dalyvių, svečių.


 


LMP


informacija

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!