Kartu – esame stiprūs

Gausiai susirinkę trijų nacionalinių centrų atstovai aptarė Socialinio dialogo stiprinimo Lietuvoje programos veiklos rezultatus, numatė perspektyvas, keitėsi darbo patirtimi, diskutavo apie problemas, vykdant šį darbą.


Renginyje dalyvavo: Valdas Rupšys, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos sekretorius, Romas Kancevičius, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Darbo departamento direktorius, Mindaugas Kuraitis, LR Trišalės sekretorius, programos darbuotojai, nacionalinių profesinių centrų vadovai.


Renginio metu, nuomonę, dėl socialinio dialogo reikšmės išsakė Valdas Rupšys, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos sekretorius. Apžvelgęs socialinio dialogo programos kūrimo pradžią, akcentavo jos reikalingumą. Rezultatai neabejotinai džiuginantys ir naudingi. Programa pasiteisina, nes socialinio dialogo idėja, konkrečiais darbais, skleidžiama visoje Lietuvoje.


Lietuvos profesinių sąjungų nacionaliniai centrai atsakingai dirba socialinio dialogo stiprinimo ir visuomenės informavimo darbą. Programos veiklos rezultatus pristatė : Janina Matuizienė, Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos generalinė sekretorė, Kristina Krupavičienė, Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“ tarptautinė sekretorė, Ramunė Bieloglovienė Lietuvos darbo federacijos, projekto koordinatorė.


Profesinių sąjungų darbas grindžiamas pilietiniu aktyvumu, lygių galimybių, atsakingumo, pagarbos bei sąžiningumo principais, yra orientuotas į stiprią socialinę partnerystę.


Viso renginio metu vyko pagarbus, nuoširdus ir šiltas pokalbis. Renginio dalyviai ne tik papasakojo apie nuveiktus darbus, dalijosi darbo patirtimi, džiaugėsi bendrai nuveiktais darbais, bet ir vardijo problemas su kuriomis susiduria stiprindami socialinį dialogą regionuose.


Rasa Jasmontienė, LPSK socialinio dialogo koordinatorė Šiauliuose, įvardijo nepakankamą politikų supratimą, vykdant socialinio dialogo veiklą, nes kiekvieną kartą, po rinkimų, naujai išrinktiems tarybos nariams reikia pradėti aiškinti socialinio dialogo abėcėlę.


Virginija Vilimienė, Žemaitijos regiono profesinių sąjungų centro pirmininkė, AB „Mažeikių nafta“ pirmininkė, kalbėjo apie vykdomą  bendrą ES projektą su Danijos profesinėmis sąjungomis – „Socialinis dialogas“. Ilgametė Danų derybų patirtis, jiems labai praverčia sprendžiant įmonėje kylančias problemas. V.Vilimienė mano, kad ateityje Lietuva turėtų perimti danų patirtį ir darbo santykiai būtų reguliuojami ne įstatymais, o susitarimais tarp profesinių sąjungų ir darbdavių.


Apie trišalės tarybos veiklą savo regionuose pasakojo Ramūnas Narbutas, LPSK Kauno regioninio centro pirmininkas, socialinio dialogo koordinatorius, Laimutė Talaikienė, LPSK Utenos rajono profesinių sąjungų centro pirmininkė, socialinio dialogo koordinatorė bei kitų regionų atstovai.


Socialinį dialogą regionuose stiprinti trukdo tai, kad neretai savivaldybių vadovai profesinių sąjungų organizuojamas akcijas prie vietos savivaldos, suasmenina ir užkerta kelia socialinio dialogo plėtrai.


Pliusų, minusų ir klaidų pasitaiko dirbant bet kokį darbą, tačiau esminė išvada ta, kad tik vertindami ir gerbdami vieni kitų darbą, pastangas, laikui bėgant minusus paverčiame pliusais. Padėdami vieni kitiems, dirbdami bendrai, keisdamiesi informacija, stipriname organizacijos veiklą, formuojame tinkamą įvaizdį.


Būdami kartu organizacijos viduje – esame stiprūs ir visuomenei. Tikintys savo veikla žmonės, traukia kitus, taip lieka vis mažiau abejingų…

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!