Profesinės sąjungos naujokai mokėsi vadybos

Aukštaitijos švietimo darbuotojų profesinių sąjungų susivienijimas (AŠDPS) nutarė atgaivinti kursus, kuriuose naujokai įgytų didesnę profesinės sąjungos vadybinę kompetenciją. Spalio 28 dieną surengtas seminaras „Švietimo profesinės sąjungos veiklos pagrindai“. Renginyje kalbėta apie profesinės sąjungos veiklą sprendžiant aktualias švietimo problemas, mokytojų teises ir pareigas bei apie atstovavimo mokytojams interesų metodus ir formas.


Rūta Osipavičiūtė, seminaro dalyviams išsamiai papasakojo derybų, dėl Ilgalaikės pedagoginių darbuotojų darbo užmokesčio didinimo programos istoriją.


Seminaro dalyviai domėjosi, ar naujoji LR Vyriausybė laikysis buvusios LR Vyriausybės nutarimų bei nuosekliai didins mokytojų algas. Aiškių požymių, kad būtų ketinama taupyti mokytojų sąskaita kol kas nėra,- teigia profsąjungos lyderė,- tačiau nusiraminti nevalia. Jei bus bandoma apkarpyti programos lėšas, profesinė sąjunga stipriai priešinsis panaudodama visas įmanomas teisines protesto formas.


Apie mokytojų teises ir pareigas, kodėl dažnai teisės pažeidžiamos ir kaip tokiais atvejais apsiginti, kalbėjo Aukštaitijos švietimo darbuotojų profesinių sąjungų susivienijimo pirmininkas, Audrius Jurgelevičius. Teisės gana aiškiai reglamentuotos šalies teisės aktais, pradedant Konstitucija, baigiant mokyklos darbo tvarkos taisyklėmis. Daugelyje mokyklų mokytojų teisės nuolat pažeidžiamos. Lyginant mokytojų ir mokinių ar tėvų teises, tai pastarųjų teisės neadekvačiai išaukštintos. Mokytojas turi žinoti mažiausiai tris dalykus: savo teises, kaip tas teises ginti ir profesinės sąjungos specialisto padėsiančio pažeistas teises apginti telefono numerį,- juokaudamas kalbėjo A. Jurgelevičius.


Atstovavimo mokytojų interesams metodus ir formas pristatė AŠDPS mokymų vadovas, Romas Turonis. Jis akcentavo, kad jei mokytojai neatstovauja savo interesams, tai labai dažnai yra paprasčiausiai išnaudojami. Norint sukurti stiprų atstovavimo interesams mechanizmą, būtinas aktyvus kiekvieno darbuotojo dalyvavimas, „vedlių“ sistema neefektyvi ir greitai subyra.


Seminaro dalyviai pateikė tiek daug klausimų, kad renginys gerokai užsitęsė.


 


Aukštaitijos susivienijimo informacija


www.svietimoprofsajunga.lt

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!