Trečiadienį į posėdį rinkosi lpsk valdyba

Generalinė sekretorė Janina Matuizienė atsiskaitė už praeito posėdžio nutarimų vykdymą, buvo aptarti pagrindinių veiklos krypčių 2006-2010 metams įgyvendinimo plano, Valdybos ir Tarybos reglamentų bei bendradarbiavimo su Valstybine darbo inspekcija  susitarimo projektai.


Kalbėdama apie LPSK veiklos krypčių įgyvendinimo plano projektą J.Matuizienė apgailestavo, kad pasiūlymų tegavo tik iš LPSK Pramonininkų asociacijos, tad planą praktiškai tekę rengti sekretoriatui. Patį plano projektą pristatė pirmininko pavaduotojas A.Kvedaravičius, pasiūlęs Valdybai jį dar tobulinti. LPSK Tarybos posėdis, kuriame šis planas turės būti galutinai priimtas, vyks tik rudenį, tad Valdyba sudarė darbo grupę, kuri projektą galutinai parengs ir pateiks Tarybai.


Ta pati darbo grupė (į ją papildomai įtraukti pirmininkas A.Černiauskas ir teisininkė Jolanta Cinaitienė) dirbs ir prie valdybos bei tarybos reglamentų rengimo. Į reglamentų projektus siūlymų pateikė Maistininkų, Slaugos specialistų ir Miškininkų profsąjungos.


Posėdyje ilgiau diskutuota dėl bendradarbiavimo su Valstybine darbo inspekcija susitarimo projekto. Valdybos narių nuomone, jį taip pat reikėtų dar tobulinti: iki liepos 1 dienos sekretoriatas lauks Valdybos narių papildymų ir pasiūlymų.


Kitas Valdybos posėdis vyks rugpjūčio pabaigoje.

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!