Ryšininkai ir toliau tęsia seminarų ciklą

Seminare dalyvavo ir kolegos ir iš Kauno apskrities centrinio pašto.


Pagrindinį pranešimą apie profsąjungų vaidmens, kaip rinkos institucijos stiprinimą padarė Vilniaus universiteto Socialinio darbo katedros vedėjas, socialinių mokslų daktaras, docentas R. Lazutka. Diskusijose dalyvavo ir apie profsąjunginio judėjimo aktualijas ryšių ir šalies profsąjungose papasakojo Ryšių darbuotojų profsąjungos pirmininkė A.Smilgienė, o apie jaunųjų profsąjungininkų veiklą ir jų viziją, kaip būtų galima gausinti profsąjungų gretas, kalbėjo šakos Jaunimo tarybos pirmininkė, R.Dvaržeckytė.

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!