„mažeikių naftos“ darbuotojai apsispręs dėl kolektyvinės sutarties

Daugumai pritarus bus patvirtintas parengtas kolektyvinės sutarties projektas, kuris įsigalios nuo pasirašymo dienos.
 
Darbuotojams nepritarus kolektyvinės sutarties projektui šalių atstovai, atsižvelgdami į nurodytas pastabas ir pasiūlymus, turės jį pataisyti bei papildyti ir per 15 dienų pakartotinai pateikti darbuotojų konferencijai svarstyti. Jei ir tuomet nebūtų pritarta projektui, situaciją galima traktuoti kaip kolektyvinį ginčą tarp darbuotojų ir darbdavio arba pradėti naujas derybas. Tai numatyta Darbo Kodekse.


Senoji „Mažeikių naftos“ kolektyvinė sutartis turėjo baigti galioti kovo 19 dieną, tačiau buvo pratęsta dėl vykusių derybų. Sutarties galiojimas baigsis penktadienį, kuomet vyks visuotinė bendrovės darbuotojų konferencija. Darbuotojams nepritarus kolektyvinės sutarties projektui, derybinė komisija penkiolikai dienų gali pratęsti senosios sutarties galiojimą, tačiau gali to ir nepadaryti. Tuomet būtų vadovaujamasi Lietuvos Respublikos norminiais dokumentais bei Darbo Kodeksu.


Vietoje anksčiau profesinei sąjungai siūlyto pasirašyti Socialinės partnerystės etikos reglamento kolektyvinėje sutartyje atnaujintas socialinę partnerystę apibrėžiantis skyrius, sudarytas iš trijų dalių: informavimo, konsultavimo bei kolektyvinių derybų.
 
Antradienį posėdžiavusi „Mažeikių naftos“ profsąjungos taryba nusprendė, kad būtina apibrėžti socialinę partnerystę, tačiau atskiru dokumentu. Profsąjungininkų nuomone, tokio skyriaus kolektyvinėje sutartyje neturėtų būti, nes jame apibrėžiami darbdavio ir profesinės sąjungos santykiai, o kolektyvinė sutartis yra darbdavio ir visų bendrovės darbuotojų santykius apibrėžiantis dokumentas.


Taryba nusprendė siūlyti šią dalį atskirti nuo Kolektyvinės sutarties ir socialinę partnerystę apibrėžti atskiru dokumentu.


Dar ir vakar (trečiadienį – red.) tebevyko derybos dėl kolektyvinės sutarties projekto tikslinimo. Profsąjunga dėjo visas pastangas, kad priimti sprendimai ir rezultatai būtų kuo palankesni darbuotojams.

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!