Seimas raginamas skubos tvarka priimti užimtumo rėmimo įstatymą

Įstatymo projekte naujai numatoma remti asmenis 50 metų ir vyresnius.


Pasak Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos pirmininko Artūro Černiausko, tokie asmenys sudaro beveik trečdalį – virš 1 tūkstantį, tarp atleidžiamų „Ekrano“ darbuotojų. Jų integravimui į darbo rinką palengvinti įstatymo projekte numatytas darbo įgūdžių įgijimo rėmimas iki 6 mėnesių, kuomet darbuotojai būtų perkvalifikuojami.


Be to, Užimtumo rėmimo įstatymo projekte numatytas subsidijuojamojo įdarbinimo iki 12 mėnesių rėmimas. Delsiant išplėsti darbo rinkoje papildomai remiamų asmenų ratą, ši gausėjanti grupė, kuri sudaro jau penktadalį visų bedarbių,  netektų realios paramos įsidarbinti bei konkuruoti darbo rinkoje.


„Subsidijuojamojo įdarbinimo trukmė padidėja dvigubai, o subsidijos dydis numatomas pastovus – 12 mėnesių 1 minimali mėnesinė alga, kai tuo tarpu svyravo nuo 1 minimalaus atlygio pirmus 6 mėnesius iki 0,5 kitus 6 mėnesius“, – sako A.Černiauskas.


Taip pat įstatymo projekte numatyta nauja aktyvios darbo rinkos politikos priemonė – darbo rotacija. Atleidžiamus „Ekranas“ darbuotojus būtų galima įdarbinti į laikinas darbo vietas iki 12 mėnesių kitose įmonėse, darbuotojų laikinam pakeitimui. Tai ypač aktualu moterims, nes joms darbo vietų pasiūla yra mažiausia, o tarp atleidžiamų jos sudaro beveik pusę.


Įstatymu projektu iš esmės naujai reglamentuojamas bedarbių ir įspėtų apie atleidimą iš darbo darbuotojų profesinis mokymas. Taip susireguliuotų teorinio ir praktinio mokymo santykis, būtų pasiektas esminis persilaužimas mokymo kokybėje. Mokymui skirta lėšų dalis – už mokymą konkrečioje darbo vietoje atitektų darbdaviui. Tai iš esmės pakeistų požiūrį į specialistų parengimą. Šiuo metu vidutinė mokymo trukmė tesiekia 3-4 mėnesius, praktinis mokymas pagrinde atliekamas mokymo įstaigose, jame menkai dalyvauja darbdaviai, todėl mokymo kokybė jų netenkina.


Anot A.Černiausko, įstatymo projektu siekiama didinti ir ieškančių darbo suinteresuotumą dalyvauti profesiniame mokyme. Jiems mokymo metu didinama mokymo stipendija iki vieno dydžio minimalios mėnesinės algos. Šiuo metu tokia stipendija tesiekia tik 1,5 minimalaus gyvenimo lygio.


Panevėžio miestui, siekiant pritraukti investitorius iš užsienio šalių, labai svarbi įstatymo projekte numatyta galimybė jiems mokymą organizuoti ir kitose Europos Sąjungos valstybėse, kuomet šalyje nėra atitinkamų programų pasiūlos, pagal tų šalių galiojančius teisės aktus, įgyvendinant projektus, finansuojamus iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. Gana dažnai ir susiduriama su problema parengti darbuotojus darbui su naujausiomis technologijomis. Todėl Lietuva yra tarp šalių, mažiausiai pritraukiančių užsienio šalių investicijų.

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!