Lietuvos jaunimo migracijos tikimybė keturis kartus didesnė nei čekų, vengrų, slovakų bei slovėnų, rodo tyrimas

Dubline įsikūrusi Europos Sąjungos agentūra tyrė ES politikos sritis, kuriomis skatinamas ir apribojamas darbuotojų mobilumas Europos šalyse. Kone tiek pat daug jaunų gerą išsilavinimą įgijusių vyrų ir moterų iš Lenkijos, Estijos ir Latvijos taip pat ketina išvykti į kitą šalį.


Fondas numato, kad nors būsimosios darbuotojų migracijos iš naujųjų valstybių narių į penkioliką senbuvių ES šalių modeliai labai skirsis, bendri mastai išliks nepakitę. Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondas įspėja, kad vidutinės trukmės – ilgalaikiu laikotarpiu didžiausias iššūkis, su kuriuo gali tekti susidurti šalims, iš kurių išvykstama, labiau negu šalims, į kurias atvykstama, yra jaunimo išvykimo ir „protų nutekėjimo“ įtaka šioms šalims.


Tyrime nagrinėjamos įvairios žmones migruoti skatinančios priežastys. Tokie su darbu susiję veiksniai kaip didesnės šeimos pajamos (59 proc.) ir geresnės darbo sąlygos (57 proc.), taip pat galimybė sužinoti kažką naujo (30 proc.) naujosiose valstybėse narėse yra labai svarbūs prioritetų sąraše. Penkiolikoje senbuvių ES šalių priežastys, galinčios paskatinti žmones išvykti iš šalies, priskiriamos „ko nors malonaus“ kategorijai: susipažinti su nauja aplinka (64 proc.) ir su naujais žmonėmis (39 proc.). Ketvirtadalis apklaustųjų 15 ankstesnių ES šalių paminėjo „geresnį orą“ kaip rimtą išvykimo priežastį.


„Geografinis mobilumas lieka politiniu iššūkiu Europai“,- sako Fondo Direktorius Jorma Karppinen. „Viena vertus, rūpinamasi, kad per mažas geografinis mobilumas tarp regionų ir valstybių narių turės neigiamų padarinių dėl sumažėjusio gebėjimo prisitaikyti bei konkurencingumo. Kita vertus, nuogąstaujama dėl geografinio mobilumo iš skurdesnių Rytų Europos regionų į turtingesnes Centrinės ir Šiaurės Europos dalis poveikio nacionalinėms darbo rinkoms tiek šalių, iš kurių išvykstama, tiek šalių, į kurias vykstama, aspektu“.


Europos Komisija 2006 metus paskelbė „Europos darbuotojų mobilumo metais“, kurių  tikslas – ugdyti supratimą ir skleisti informaciją apie kitoje šalyje dirbančių asmenų teises ir galimybes. Šie metai taip pat skirti skatinti didesnį darbuotojų mobilumą sėkmingesnės karjeros ir darbuotojų pajamų perspektyvų tikslais. Geografinis mobilumas Europos ekonomikai taip pat suteikia galimybę  kai kuriose šalyse bei sektoriuose pašalinti įgūdžių spragas ir nedarbą.


Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondas yra trišalė Europos organizacija, turinti teikti pagrindiniams socialinės politikos kūrėjams lyginamųjų tyrimų išvadas, duomenis ir konsultacijas. Fondas buvo įsteigtas 1975 m. gegužės 26 d. Tarybos Reglamentu EEB Nr. 1365/75. Fondas yra įsikūręs Dubline, Airijoje.

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!