“mažeikių naftos” darbuotojų mitinge kalbėjęs socdemų atstovas pranešė, kad a.brazauskas palaiko darbuotojų reikalavimus

Pasak „Mažeikių naftos“ profsąjungos vadovės Virginijos Vilimienės, be kitų, mitinge kalbėjo vietos socialdemokratų lyderis Jonas Jurkus. Jis mitingo dalyvius informavo, kad partijos vadovas ir LR Ministras Pirmininkas Algirdas Brazauskas linkęs palaikyti mažeikiškių reikalavimus.


Premjeras, sakė V.Vilimienė, visą laiką palankiai žiūrėjo į profsąjungos žygius į bendrovės valdybą bei Vyriausybė darbuotojų atlyginimų pakėlimo reikalu.


Planuotas profsąjungos susitikimas su įmonės administracija, į kurį profesinę sąjungą pakvietė profsąjungos vadovus, buvęs tik procedūrinio pobūdžio.


Penktadienį profesinės sąjungos vadovė išvyko į susitikimą su administracija dėl Taikinimo komisijos sudarymo, kadangi per 40 dienų po reikalavimų įteikimo – jeigu nepavyktų susitarti – profsąjunga yra pažadėjusi pradėti įspėjamąjį streiką.


„Mažeikių naftos“ profesinė sąjunga reikalauja, kad nuo šių metų birželio pradžios „Mažeikių naftos“ darbuotojams algos būtų didinamos 10 procentų.


Taip pat reikalaujama, kad nuo balandžio 1 dienos darbuotojams, išeinantiems kasmetinių atostogų, būtų išmokama bendrovės vidutinio darbo užmokesčio dydžio sveikatos atstatymo pašalpa. „Mažeikių naftai“ pasiekus 50 mln. litų pelną ir akcininkų susirinkime patvirtinus pelno (nuostolio) ataskaitą, ne vėliau kaip per 20 darbo dienų darbuotojams turi būti išmokama bendrovės vidutinio darbo užmokesčio dydžio premija.


Penktadienį planuotas Lietuvos naftos koncerno akcininkų susirinkimas neįvyko.

Pažeidžiamos Jūsų teisės darbe? Praneškite apie tai mums!